แสดง 31 - 40 จาก 63 รายการ

อัญมณีและคุณสมบัติเฉพาะ

อัญมณีและคุณสมบัติเฉพาะ

         อัญมณีอาจจะเรียกว่ารัตนชาติหรือเพชรพลอยก็ได้ปัจจุบันทั้งสามคำนี้ใช้สื่อความหมายเดียวกันต่างกันเล็กน้อยตรงที่อัญมณีและรัตนชาติมักจะใช้เรียก ...

อัญมณี

อัญมณี

         ความสนใจในความสวยงามของอัญมณีและเครื่องประดับของคนเรานั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลอย่างน้อยประมาณ๑๕๐,๐๐๐ปี มาแล้วจากหลักฐานประจักษ์พยา ...

การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

        หลังจากเกิดวิกฤติด้านพลังงานในปีพ.ศ.๒๕๑๖เป็นต้นมาเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นพลังงานทดแทนแหล่งพลังงานที่ผลิตด้วยน้ำมันเชื้อเ ...

การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์

การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์

        การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนเริ่มต้นจากการปลูกผลึกซิลิคอนก่อนโดยนำซิลิคอนที่ถลุงแล้วมาเป็นวัตถุดิบเพื่อหลอมละลายเป็นของเหลวที่อุณหภูมิ๑๔๐๐° ...

ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

         เมื่อแสงตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์จะเกิดกระแสและแรงดันไฟฟ้าขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ปกติผลึกฐานที่ใช้มักเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพีดังน ...

วัสดุที่ใช้ทำเซลล์แสงอาทิตย์

วัสดุที่ใช้ทำเซลล์แสงอาทิตย์

         เซลล์แสงอาทิตย์ทำจากวัสดุสารกึ่งตัวนำ เช่นซิลิคอนมีทั้งที่เป็นผลึกเดี่ยว(SingleCrystal)ผลึกย่อย(PolyCrystal)และไม่เป็นผลึกหรือเป็นสา ...

เซลล์แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์

         เซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์(Solar Cells)เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงเซลแสงอาทิต ...

การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์

การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์

         เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีคุณสมบัติเด่นคือเป็นคลื่นแสงที่มีระเบียบมีลักษณะเป็นลำแสงความเข้มแสงสูงจึงมีศักยภาพในด้านประยุกต์มากมายได้แก่ ...

เลเซอร์

เลเซอร์

         เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ทรงพลังและมีคุณสมบัติพิเศษที่มีประโยชน์ใช้งานอย่างกว้างขวางผู้ที่คิดค้นเลเซอร์ได้คือซี.เอช.ทาวน์ส (C. ...