แสดง 51 - 60 จาก 63 รายการ

การทำไร่ยาสูบ

การทำไร่ยาสูบ

         ยาสูบเป็นพืชที่ต้องการน้ำฝนและความชุ่มชื้นในอากาศดังนั้นการปลูกยาในช่วงกลางถึงปลายฤดูฝนจึงจะได้ใบยาที่มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประ ...

การเพาะกล้ายาสูบ

การเพาะกล้ายาสูบ

         การเพาะกล้างานอันดับแรกของการทำไร่ยาสูบคือการเพาะกล้ายาสูบต้นยาสูบในไร่จะเจริญเติบโตดีต้องมาจากต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงเมื ...

ประวัติยาสูบ

ประวัติยาสูบ

         ยาสูบมีแหล่งกำเนิดในบริเวณตอนกลางของทวีปอเมริกาแม้มนุษย์จะรู้จักใบยาสูบมาประมาณสองพันปีแล้ว แต่ก็มิได้สูบกันอย่างจริงจังจนเป็นนิสัยจนกระท ...

การผลิตนางพญาผึ้งโพรงไทย

การผลิตนางพญาผึ้งโพรงไทย

         การเพิ่มจำนวนรังผึ้งเพื่อขยายกิจการการเลี้ยงผึ้งนั้น  เราจำเป็นจะต้องมีผึ้งนางพญาที่มีคุณภาพดีจำนวนมากเพื่อให้เป็นแม่รังใหม่หรือใช้เป ...

การบริหารงานเลี้ยงผึ้ง

การบริหารงานเลี้ยงผึ้ง

         หลังจากจับผึ้งโพรงจากธรรมชาติมาเลี้ยงแล้วก็ต้องหมั่นตรวจสอบสภาพภายในรังสัปดาห์ละ ๑-๒ครั้งดังนี้      & ...

ขั้นตอนการจับผึ้งโพรงมาเลี้ยง

ขั้นตอนการจับผึ้งโพรงมาเลี้ยง

         เมื่อเรามีสถานที่ที่เหมาะสมแล้วขั้นต่อไปก็คือการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลี้ยงผึ้งได้แก่หีบเลี้ยงผึ้งคอนแผ่นรังเทียมกล่องนางพญา หม ...

พิษของยาฆ่าแมลงต่อผึ้ง

พิษของยาฆ่าแมลงต่อผึ้ง

         ยาฆ่าแมลงก่อให้เกิดปัญหาความเป็นพิษอย่างรุนแรงต่อผึ้งมากที่สุดผึ้งในธรรมชาติตายไปมากมายจนนับจำนวนไม่ได้เพราะยาฆ่าแมลงที่ใช้ในประเทศไทย เนื ...

การเลือกสถานที่สำหรับเลี้ยงผึ้ง

การเลือกสถานที่สำหรับเลี้ยงผึ้ง

         การเลี้ยงผึ้งให้ได้ผลิตผลน้ำผึ้งและเกสรนั้นผู้เลี้ยงในระดับอุตสาหกรรมจำเป็นต้องเลือกหาสถานที่ตลอดจนสภาพบริเวณที่ตั้งรังผึ้งให้เหมาะสมเพื่อที่จ ...

การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

         ก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงผึ้งประการแรกจะต้องสำรวจตัวเองเสียก่อนว่าท่านแพ้ต่อการโดนผึ้งต่อยหรือไม่เนื่องจากอาการแพ้พิษของผึ้งมีตั้งแต่อาการหนัก ...

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้ง

         ผึ้งเป็นแมลงที่มีประโยชน์แก่มนุษย์ ทั้งในด้านช่วยเพิ่มผลิตผลของพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะการผสมให้ผลไม้ ผลไม้ในประเทศไทยที่ผึ้งสามารถผ ...