แสดง 31 - 40 จาก 84 รายการ

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ

         โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำมีอยู่หลายโรคด้วยกันแต่ที่มีความรุนแรงมากจนถึงชีวิตและพบได้เสมอนั้นคือเพมฟิกัสวัลคาริส(pemphigusvulgari ...

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นเม็ดหรือผื่นด้านและลอก

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นเม็ดหรือผื่นด้านและลอก

         โซริอาซิส เป็นโรคหนึ่งในกลุ่มนี้ซึ่งมีความสำคัญมากและพบได้ค่อนข้างบ่อยโซริอาซิสเป็นโรคเรื้อรังที่บางครั้งอาจทุเลาลงไปบ้า ...

โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

         โรคชนิดนี้ที่พบบ่อยๆ ได้แก่ กลากและเกลื้อน ซึ่งเกิดจากเชื้อราชนิดผิวเผินซึ่งหมายถึงพวกเชื้อราที่ไม่ลุลามลึกลงไปกว่าผิวหนังและ ...

โรคผิวหนังที่เกิดจากไวรัส

โรคผิวหนังที่เกิดจากไวรัส

         นอกจากพวกไข้ติดต่อเชื้อที่ออกผื่นตามผิวหนังเช่นหัดอีสุกอีใสและฝีดาษแล้วโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยคือเริมงูสวัดและหูด ...

โรคผิวหนังที่เกิดจากบัคเตรี

โรคผิวหนังที่เกิดจากบัคเตรี

         ตามปกติ  ผิวหนังของผู้ที่มีสุขภาพดีย่อมจะมีความต้านทานต่อเชื้อบัคเตรีที่มีอยู่ทั่วไปได้เป็นอย่างสูงการติดเชื้อจะเกิดขึ้นได้ก็มักจะเ ...

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นการอักเสบชนิดเอ็กซีมา

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นการอักเสบชนิดเอ็กซีมา

         เอ็กซีมาไม่ใช่โรคแต่เป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งของผิวหนังที่มีต่อสาเหตุบางอย่างโดยมีลักษณะเฉพาะคือ เริ่มด้วยผิวหนังแดง เหมือนกับในผิวหน ...

โรคหนอนพยาธิ

โรคหนอนพยาธิ

         เกิดจากเชื้อปรสิตในกลุ่มที่เรียกว่า เฮลมินท์(helminth)ซึ่งมีรูปร่างคล้ายหนอนเชื้อปรสิตในกลุ่มนี้แบ่งออกได้เป็น๓ประเภทคือพยาธิตัวกล ...

โรคจากสัตว์เซลล์เดียว

โรคจากสัตว์เซลล์เดียว

        สัตว์เซลล์เดียว (protozoa) มีขนาดเล็กสามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นไปได้เรื่อยๆมีอยู่หลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรคในคนได้แก่    ...

โรคเชื้อรา

โรคเชื้อรา

         เชื้อราสามารถทำให้เกิดโรคได้ ๓ วิธีคือโดยการสร้างสารพิษ โดยการก่อให้เกิดภูมิแพ้และโดยการบุกรุกเข้าสู่เนื้อหนังโดยตรง ...