Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กระทุงเหวหูดำ'

เป็นปลาผิวน้ำ ซึ่งมีรูปร่างยาวเรียวคล้ายเข็ม ปากบนและล่างยื่นยาวไปเหมือนปากนกกระยาง บนขากรรไกรทั้งสองข้างมีฟันซี่เล็ก ๆ แหลมคมเรียงเป็นแถว นัยน์ตามีขนาดใหญ่อยู่เหนือมุมปาก เกล็ดเล็กบางและหลุดง่าย ครีบหลังอยู่ค่อนไปทางปลายหางสั้นกว่าครีบก้นครีบหูค่อนข้างเล็กและปลายแหลม ครีบท้องมีขนาดใหญ่ และปากตัดตรง พื้นลำตัวสีเทาแกมขาว แนวสันหลังสีดำแกมเขียว และเส้นสีฟ้าที่ข้างตัวข้างละเส้น มีจุดดำบนครีบหูข้างจะจุด ครีบต่าง ๆ สีเทาแกมเขียว ส่วนหน้าของครีบก้นมีแถบสีเหลืองข้างละแถบ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน