Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'aloe'

ไม้จำพวกต้นหางจระเข้และต้นยาดำ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน