Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กล้วยจรวด'

เป็นปลาผิวน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายรูปกระสวย ลำตัวยาวและค่อนข้างกลม หัวเล็ก ปากยาวแหลม นัยน์ตากลมโต ปากกว้างอยู่ปลายสุด ฟันเล็กละเอียดอยู่บนขากรรไกรทั้งสองข้าง เกล็ดเล็ก ครีบหลังมีสองอัน อันที่สองยาวใกล้เคียงกับครีบก้น ลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้คือ มีครีบฝอยเป็นกระจุกเล็กที่ปลายครีบหลังและครีบก้น ครีบหูและครีบท้องมีปลายเรียวแหลม ครีบหางเว้าลึกปลายแยกเป็นแฉก เป็นลักษณะประจำตัวของปลาที่ว่ายน้ำเร็ว พื้นลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำเงินอมเขียว ท้องสีขาวเงินข้างลำตัวมีแถบสีน้ำเงินอ่อน 2 แถบ ขนานคู่กับแถบสีเหลือง

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน