Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ซะมะแจ๊ะ'

หมายถึง ไร้สาระ เช่น "เรื่องของเดี๊ยนที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งน่ะเหรอ อย่าไปสนใจเลย ซะมะแจ๊ะ ทั้งนั้นแหละฮ่ะ"

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน