Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'วังศะ'

น. วงศ์. (ส. วํศ ป. วํส).

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน