Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ตลาด'

[ตะ-หฺลาด] น. ที่ชุมนุมซื้อขายของต่าง ๆ.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน