Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ก้าง'

เป็นปลาน้ำจืดซึ่งมีลำตัวยาวและค่อนข้างกลม มีเกล็ดที่หัวและลำตัว ทำให้ดูคล้ายกับลักษณะของหัวงู จะงอยปากสั้นทู่ ปากกว้างและมีฟันแหลมคมอยู่ที่ขากรรไกรบนและล่าง นัยน์ตาเล็กและอยู่ใกล้ริมฝีปาก ครีบหลังและครีบก้นมีฐานยาว ครีบหูกลมมน ครีบท้องอยู่ใกล้กับครีบหู ครีบหางมีขนาดใหญ่และกลมมน มีหนวดสั้น 1 คู่ อยู่ริมรูจมูก สีของปลาก้างโดยเฉพาะริมครีบหลัง ครีบหางและครีบก้นสีแดงสด ตัวครีบเหล่านี้มีสีม่วง ลำตัวสีเทา ด้านหลังเป็นสีเทาเข้ม ท้องสีน้ำตาลและสีขาว

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน