ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย, ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย หมายถึง, ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย คือ, ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย ความหมาย, ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย

          ปัจจุบันประเทศไทยมีสหกรณ์อยู่ ๖ ประเภท คือ          เป็นสหกรณ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีน้อยไม่พอประกอบอาชีพ โดยรัฐบาลจะจัดสรรที่ดินที่เสื่อมสภาพจากป่าสงวนแล้ว  ให้ราษฎรเข้าถือครองประกอบอาชีพ ในสมัยแรกที่มีการจัดตั้งสหกรณ์นิคม สมาชิกสหกรณ์จะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรนั้นแต่ปรากฏว่ามีสมาชิกจำนวนมากที่ไม่รักษาที่ดินนั้นไว้ นำไปขายต่อให้ผู้อื่น  ทำให้มีการบุกรุกป่าสงวนเพิ่มขึ้นอีก  ประกอบกับเป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดสหกรณ์ในที่ดินพระราชทานตามโครงการในพระราชดำริ  ไม่มีการให้กรรมสิทธิ์แต่สมาชิกทุกคนจะได้รับสิทธิครอบครองและสามารถตกทอดเป็นมรดกถึงลูกหลานได้   ตราบใดที่ยังประสงค์จะทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ของสหกรณ์หากไม่มีทายาทที่จะรับช่วงมรดก  ก็ให้ที่ดินนั้นตกเป็นของสหกรณ์  เพื่อรับบุคคลที่ประสงค์จะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเข้ามาทำกินได้  เราเรียกการจัดสหกรณ์ชนิดนี้ว่า สหกรณ์การเช่าที่ดิน
          สมาชิกของสหกรณ์นิคมอีกชนิดหนึ่งที่สามารถได้กรรมสิทธิ์ที่ดินก็คือ สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน ซึ่งจัดขึ้นในที่ดินผืนใหญ่ที่มีผู้เช่าที่ดินทำกินอยู่แล้ว และเจ้าของที่ดินประสงค์จะขายที่ดินนั้นให้แก่ผู้เช่า  ซึ่งถ้าผู้เช่าทั้งหมดตกลงและประสงค์ที่จะได้ที่ดินเหล่านั้นเป็นของตนเอง  แต่ติดขัดในเรื่องเงิน ทางราชการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จะขออนุมัติรัฐบาลจัดหาเงินกู้เพื่อซื้อที่ดินนั้นไว้ และขายให้แก่ผู้เช่าเหล่านั้นโดยวิธีการเช่าซื้อ  ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลักการและวิธีการสหกรณ์เมื่อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อเสร็จสิ้น ก็จะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเองต่อไป
          ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ มีสหกรณ์นิคม  จำนวน ๙๓ สหกรณ์ มีสมาชิก ๘๒,๔๑๒ คน ส่วนใหญ่จะได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน จำนวนครอบครัวละ ๒๕ ไร่

ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย, ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย หมายถึง, ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย คือ, ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย ความหมาย, ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu