ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

แหล่งปลูกข้าวฟ่าง, แหล่งปลูกข้าวฟ่าง หมายถึง, แหล่งปลูกข้าวฟ่าง คือ, แหล่งปลูกข้าวฟ่าง ความหมาย, แหล่งปลูกข้าวฟ่าง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
แหล่งปลูกข้าวฟ่าง

          ข้าวฟ่างสามารถขึ้นได้ทั่วไปในทุกทวีปในบริเวณที่อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนสูงกว่า  ๒๐องศาเซลเซียส สามารถปลูกได้ตั้งแต่พื้นที่ที่อยู่ในระดับน้ำทะเลจนกระทั่งถึง  ๑,๕๐๐  เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ข้าวฟ่างขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิดดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวฟ่างให้ได้ผลิตผลสูง คือดินที่มีลักษณะเป็นดินร่วนเหนียวหน้าดินลึก การระบายน้ำดี และมีความอุดมสมบูรณ์มาก ลักษณะความเป็นกรด-เบสของดินไม่ค่อยจะกระทบกระเทือนต่อการเจริญเติบโตของข้าวฟ่างเท่าใดนัก  ข้าวฟ่างขึ้นได้ดีในดินที่มีค่าความเป็นกรด-เบส  ตั้งแต่ ๕.๕-๘.๗ และสามารถทนต่อความเป็นเกลือได้ดีกว่าข้าวโพด

          ข้าวฟ่างเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนประมาณ ๔๐๐-๖๐๐ มิลลิเมตรต่อปี ใบและต้นข้าวฟ่างจะเหี่ยวและแห้งช้ากว่าข้าวโพดเนื่องจากมีสารคล้ายขี้ผึ้งเคลือบผิวใบและลำต้นซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียน้ำได้ นอกจากนี้ข้าวฟ่างยังมีระบบรากมากกว่าข้าวโพดจึงหาน้ำและอาหารได้ดีกว่า ทำให้ข้าวฟ่างทนแล้งได้ดีกว่าข้าวโพด

          แหล่งผลิตข้าวฟ่างที่สำคัญของโลกได้แก่ ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกากลาง  ซึ่งผลิตข้าวฟ่างได้ประมาณร้อยละ ๔๓ ของผลิตผลทั่วโลกทวีปเอเชียผลิตได้เกือบร้อยละ  ๒๖ ทวีปแอฟริกาผลิตได้ร้อยละ  ๒๐ ประเทศลาตินอเมริกา  และกลุ่มประเทศโอเชียเนีย  ผลิตได้ประมาณร้อยละ ๘  และ ๖ ตามลำดับ ทวีปยุโรปผลิตได้น้อยที่สุดคือ ประมาณร้อยละ ๐.๖ ของผลิตผลทั่วโลก

          พื้นที่เพาะปลูกข้าวฟ่างทั่วทั้งโลก  ใน  พ.ศ. ๒๕๓๐ มีประมาณ ๒๗๔ ล้านไร่  ผลิตข้าวฟ่างได้ประมาณ  ๕๙ ล้านต้น ผลิตผลเฉลี่ยของข้าวฟ่างทั่วโลกประมาณ  ๒๑๖  กิโลกรัมต่อไร่  ประเทศที่ผลิตข้าวฟ่างมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (๑๘.๘ ล้านตัน) รองลงไปคือ อินเดีย (๙.๔ ล้านตัน) สาธารณรัฐประชาชนจีน  (๖.๑  ล้านตัน) เม็กซิโก (๔.๘ ล้านตัน) ไนจีเรีย  (๔.๕ ล้านตัน)และยังมีประเทศที่ผลิตข้าวฟ่างได้มากรองลงไป ได้แก่ อาร์เจนตินา  ซูดาน  ออสเตรเลีย และเอธิโอเปีย  ประเทศในยุโรปที่ผลิตข้าวฟ่างมาก ได้แก่ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต และสเปน ประเทศที่ผลิตส่วนใหญ่ผลิตเพื่อการบริโภคของคนและเป็นอาหารสัตว์ภายในประเทศ ไม่ได้ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ   ประเทศที่ผลิตข้าวฟ่างหลังจากใช้ภายในประเทศแล้วยังมีเหลือส่งจำหน่ายรายใหญ่ของโลก  ได้แก่ สหรัฐอเมริการองลงมาได้แก่ ประเทศอาร์เจนตินา

          สำหรับประเทศไทยนั้นสามารถปลูกข้าวฟ่างได้เกือบทุกภาคของประเทศ  เว้นแต่ภาคใต้ซึ่งแทบจะไม่มีรายงานว่ามีการปลูกข้าวฟ่าง พบว่ามี การปลูกเล็กๆ น้อยๆ ในบริเวณบ้าน เพื่อใช้เป็นอาหารนกและอาหารไก่เท่านั้น จากสถิติเพาะปลูกปี ๒๕๓๐-๒๕๓๑ (เมษายน ๒๕๓๐-ธันวาคม ๒๕๓๑) ภาคกลางผลิตข้าวฟ่างได้มากที่สุด  คือผลิตได้ประมาณ ๙๔,๒๓๑ ตัน จากพื้นที่เพาะปลูก ๕๓๒,๑๑๔ ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ ผลิตได้ ๙๐,๑๖๗ ตัน แต่มีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่าภาคกลาง คือ ๕๓๓,๗๕๒ ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกเพียง ๓๙,๔๓๘ ไร่ และผลิตได้เพียง ๗,๒๓๙ ตัน ผลิตผลเฉลี่ยของทั้งประเทศประมาณ ๑๙๒ กิโลกรัมต่อไร่  แหล่งปลูกข้าวฟ่างส่วนใหญ่เป็นบริเวณเดียวกับแหล่งปลูกข้าวโพด  จังหวัดที่ผลิตข้าวฟ่างที่สำคัญ ได้แก่ ลพบุรี นครสวรรค์เพชรบูรณ์ สระบุรี อุทัยธานี และนครราชสีมาในบริเวณนี้เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวฟ่างเป็นพืชที่สองในปลายฤดูฝนหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดซึ่งปลูกเป็นพืชแรกตอนต้นฤดูฝนแล้ว  นอกจากนี้  ยังมีปลูกกันมากพอสมควรทางแถบจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

แหล่งปลูกข้าวฟ่าง, แหล่งปลูกข้าวฟ่าง หมายถึง, แหล่งปลูกข้าวฟ่าง คือ, แหล่งปลูกข้าวฟ่าง ความหมาย, แหล่งปลูกข้าวฟ่าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 14

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu