ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

รถไฟ, รถไฟ หมายถึง, รถไฟ คือ, รถไฟ ความหมาย, รถไฟ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
รถไฟ

           ในปัจจุบันเส้นทางคมนาคมและขนส่งที่สำคัญมี  ๓  ทาง  คือ  ทางน้ำ ทางบก    และทางอากาศ   ทางน้ำเราสามารถเดินทางและขนส่งได้โดยเรือพาย  เรือยนต์ หรือเรือเดินสมุทรซึ่งใช้ติดต่อระหว่างประเทศหรือทวีป   สำหรับทางบกในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่นอกจากจะเดินทางและขนส่งโดยรถไฟแล้ว ยังสามารถเดินทางและขนส่งโดยรถยนต์ได้อีกด้วยส่วนทางอากาศใช้เครื่องบินเป็นยานพาหนะ
           รถไฟเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งสร้างขึ้นด้วยเหล็กและไม้เป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นคันยาวพ่วงต่อกันเป็นขบวนสั้นบ้าง  ยาวบ้าง โดยมีรถจักรเป็นต้นกำลังทำการฉุดลากขบวนรถเหล่านั้นให้วิ่งไปบนรางเหล็กซึ้งวางขนานคู่กันไป โดยปกติคันแรกจะเป็นคันที่มีกำลังเรียกว่า รถจักร  เป็นตัวฉุดลากคันอื่นๆ ที่พ่วงอยู่ให้เคลื่อนที่ไป จะมีบ้างที่บางคันมีเครื่องยนต์ในตัวเองและสามารถวิ่งไปได้เองเช่นเดียวกับรถยนต์   เรียกกันว่า  รถยนต์รางแต่โดยทั่วไป  เครื่องยนต์ที่ใช้ในรถดังกล่าวเป็นเครื่องยนต์ดีเซล  จึงนิยมเรียกรถนี้ว่ารถดีเซลราง
          การขนส่งโดยทางรถไฟนับว่าเป็นที่นิยมกันทั่วไป  ทั้งนี้เพราะเป็นพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้ครั้งละมากๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะการขนส่งในระยะทางไกลๆ และมีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางบกทางอื่น โดยเฉพาะทางถนนได้แก่รถยนต์  เป็นต้น
          รถไฟในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นต้นกำเนิด  เขาเรียกว่า "Rail-way" ซึ่งแปลว่าทางเหล็ก  ก็เพราะเขาได้พิจารณาจากลักษณะของทางที่รถเคลื่อนไปซึ่งทำด้วยเหล็กเส้นยาวๆที่มีความแข็งแรงวางเป็นคู่ขนานกันไป  แล้วให้ล้อรถกลิ้งไปบนเหล็กขนานคู่นี้   โดยครั้งแรกใช้ม้าลากจูง แต่การที่คนไทยเรียกว่า  "รถไฟ"  นั้น  ก็โดยพิจารณาจากลักษณะของรถจักรที่ลากจูง ซึ่งในระยะแรกเริ่มเป็นรถจักรที่ใช้กำลังไอน้ำ   และไอน้ำจะเกิดได้ต้องใช้ไฟไปต้มน้ำให้เดือดเป็นไอ  เราจึงเรียกกันว่า "รถไฟ"
          ประโยชน์ของรถไฟที่เห็นเด่นชัดกว่าล้อเลื่อนประเภทอื่นก็คือ    สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงและมีความฝืดในการเคลื่อนที่ต่ำ
          ในการเดินทางโดยทางรถไฟนั้น   ผู้โดยสารจะเห็นทิวทัศน์ที่แปลกตาและสวยงามของแต่ละภูมิภาค ทางรถไฟอาจจะผ่านไปตามทุ่งนา  ป่า  ภูเขา บางตอนจะวิ่งผ่านไปบนสะพานที่สร้างข้ามแม่น้ำ  หรือเหวลึก และบางครั้งจะวิ่งลอดใต้อุโมงค์   เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความตื่นเต้นแก่ผู้โดยสารมากกว่า
การเดินทางโดยรถยนต์  ทั้งนี้เพราะถนนมักจะตัดผ่านแหล่งชุมนุมชนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ผู้โดยสารมีโอกาสมองเห็นทิวทัศน์ตามธรรมชาติสองข้างทางได้น้อยกว่าทางรถไฟ
          ในด้านความสะดวกสบาย   ภายในตู้โดยสารของรถไฟจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายพร้อมมูลสำหรับผู้โดยสาร เช่น  มีพัดลม  น้ำดื่ม  น้ำใช้  ห้องสุขา  ห้องอาบน้ำและรถเสบียง  สำหรับขายอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนั้นผู้โดยสารยังสามารถพักผ่อนอิริยาบถได้อย่างเต็มที่   และสามารถนำสัมภาระติดตัวไปได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะในตู้โดยสารของรถไฟมีเนื้อที่กว้างขวางกว่ายานพาหนะชนิดอื่น   สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นและอยากพักผ่อนในระหว่างการเดินทางก็อาจเลือกเดินทางโดยขบวนรถด่วนหรือรถเร็วที่มีบริการพิเศษ เช่น  เดินทางในรถปรับอากาศที่มีที่นั่งสบาย   มีพนักพิงเลื่อนได้ตามความต้องการ สามารถเอนลงนอนได้เมื่อต้องการพักผ่อน   สำหรับการเดินทางระยะไกลๆ ผู้โดยสารจะนอนหลับผักผ่อนในเวลากลางคืนได้โดยเดินทางด้วยรถนั่งนอนหรือรถนอน และอาจเลือกบริการพิเศษขึ้นไปอีก   เป็นต้นว่า   เดินทางในรถนอนที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและแยกห้องเป็นส่วนสัดก็ได้
          ในด้านการขนส่งสินค้า  ตู้บรรทุกสินค้าของรถไฟสามารถบรรทุกได้ครั้งละมากๆในระยะทางไกลและปลอดภัย ดังนั้นรถไฟจึงเป็นที่นิยมของประชาชนนับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน
          นับตั้งแต่ปี  ๒๔๓๙  อันเป็นปีที่เริ่มมีกิจการรถไฟเกิดขึ้นในประเทศไทย   จนถึงปี๒๕๑๕  นั้น ได้มีการสร้างทางรถไฟเป็นระยะทางทั้งสิ้น  ๓,๘๕๕ กม. (เป็นทางคู่เฉพาะจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีชุมทางบ้านภาชีระยะทาง ๙๐   กม. นอกนั้นเป็นทางเดี่ยวทั้งสิ้น)และทางรถไฟสายแม่กลองมีระยะทาง ๖๕  กม.  และมีสถานีกรุงเทพฯ  หรือที่เรียกกันว่าสถานีหัวลำโพง    เป็นศูนย์กลาง   โดยมีทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปสู่ปลายทางในภูมิภาคต่างๆ ดังนี้
สายเหนือ                              มีปลายทางที่จังหวัดเชียงใหม่
สายใต้                                   มีปลายทางที่สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และที่ปาดังเบซาร์จังหวัดสงขลา ซึ่งเชื่อมต่อ
                                               กับการรถไฟมลายา ทำให้สามารถเดินทางต่อกันไปถึงประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ได้
สายตะวันออก                       มีปลายทางที่อรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี และสามารถเชื่อมต่อกับการรถไฟกัมพูชา
สายตะวันออกเฉียงเหนือ     มีปลายทางที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุบลราชธานี
           นอกจากนี้ยังมีทางรถไฟสายสั้นๆ ในบริเวณชานเมืองกรุงเทพฯ  ซึ่งไม่เชื่อมโยงกับทางสายใหญ่ คือ   จัดบริการเดินรถรับส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าอยู่ระหว่างสถานีธนบุรีทั้งสิ้น  ๖๕  กม.

รถไฟ, รถไฟ หมายถึง, รถไฟ คือ, รถไฟ ความหมาย, รถไฟ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 4

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu