ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเตรียมพื้นที่ปลูกและการปลูก, การเตรียมพื้นที่ปลูกและการปลูก หมายถึง, การเตรียมพื้นที่ปลูกและการปลูก คือ, การเตรียมพื้นที่ปลูกและการปลูก ความหมาย, การเตรียมพื้นที่ปลูกและการปลูก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การเตรียมพื้นที่ปลูกและการปลูก

           แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ ปลูกในสภาพไร่และปลูกในสภาพนา          ๑) ไม่มีการเตรียมดิน
          ก) ตัดตอซังข้าวให้ชิดดิน ปลูกโดยหยอดเมล็ดลงในตอซังข้าว หรือใช้เครื่องหยอดเมล็ดเป็นแถว ระยะระหว่างแถว ๒๐ ซม. อัตราเมล็ด ๒๐ กก./ไร่  แบ่งพื้นที่เป็นแปลง ๆ โดยการขุดร่องน้ำภายในกระทงนา กว้าง ๐.๕ เมตร  ความกว้างของแปลงประมาณ  ๒.๕-๕  เมตร ความยาวของแปลงตามขนาดของกระทงนา  แต่ไม่ควรยาวกว่า ๓๐ เมตร เมื่อหยอดเมล็ดแล้วให้เกลี่ยฟางคลุมดิน
          อาศัยความชุ่มชื้นที่คงเหลืออยู่ในดิน เพื่อช่วยในการงอกของเมล็ด หลังจากเมล็ดงอกแล้วจึงใส่ปุ๋ยแต่งหน้าและพูนโคน
          ข) เผาตอซังข้าว แล้วจึงหว่านเมล็ดในกระทงนา แล้วเกลี่ยขี้เถ้ากลบ

          ๒) พลิกดินน้อยครั้ง
          ในบางสภาพพื้นที่ การพลิกดินโดยการไถพรวนมากครั้งเกินไป อาจไม่เหมาะสม จึงอาจไถครั้งเดียว ไม่ยกแปลง หว่านเมล็ดแล้วพรวนดินกลบ หรือเอาฟางข้าวเกลี่ยกลบ

          ๓) มีการพลิกดิน
          ๓.๑) สภาพนาดินเหนียว
          - ควรปลูกข้าวนาปีที่เป็นข้าวอายุเบา  เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการเตรียมดินหลังจากเกี่ยวข้าว ปล่อยให้ดินหมาด แล้วจึงไถดะ ๑ ครั้ง ไถพรวน  ๓  ครั้ง  ใช้แทรกเตอร์ยกแปลงกว้าง ๑.๕-๒ เมตร ร่องน้ำกว้าง ๐.๕๐ เมตร
          - ปลูกเป็นแถว ระยะระหว่างแถว ๒๐ ซม. อัตราเมล็ด ๒๐ กิโลกรัม/ไร่
          - ถ้าดินมีสภาพเป็นกรด  ใส่ปูนขาวปรับ  pH  ของดิน อัตรา ๒๒๐ กิโลกรัม/ไร่
          ๓.๒) สภาพนาดินร่วนเหนียวปนทราย (sandy clay loam)
          - ควรปลูกข้าวนาปีที่เป็นข้าวอายุกลางเตรียมดินด้วยรถไถเดินตามโดยการไถ ตามด้วยการตีดินโดยใช้จอบหมุนขนาดเล็ก
          - ไม่ควรใช้แทรกเตอร์ขนาดใหญ่  เพราะจะย่อยดินจนเป็นก้อนละเอียดเกินไป  อนุภาคของดินจะจับเป็นแผ่นคราบแข็งบนบริเวณผิวหน้าดิน ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการให้น้ำท่วมผิวดินแล้วปล่อยให้ดินแห้ง ปิดกั้นการโผล่ของต้นอ่อนของข้าวสาลี และยากต่อการซึมของน้ำเมื่อมีการให้น้ำครั้งต่อ ๆ ไป
          - ปลูกเป็นแถว ระยะระหว่างแถว ๒๐ เซนติเมตร อัตราเป็นเมล็ด ๒๐ กก./ไร่

การเตรียมพื้นที่ปลูกและการปลูก, การเตรียมพื้นที่ปลูกและการปลูก หมายถึง, การเตรียมพื้นที่ปลูกและการปลูก คือ, การเตรียมพื้นที่ปลูกและการปลูก ความหมาย, การเตรียมพื้นที่ปลูกและการปลูก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu