ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน?, การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน? หมายถึง, การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน? คือ, การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน? ความหมาย, การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน?

ผมได้รับมอบหมายให้มาดูแลฝ่ายจัดซื้อแต่ผมต้องมีการกำหนดอำจาจและหน้าที่งานให้กับพนักงานในฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น3แผนกคือ 1.แผนกจัดซื้อ 2.แผนกคลังวัตถุดิบ 3.แผนกรับ-จ่ายงานชุบ โดยผมต้องกำหนดตามตำแหน่งดังต่อไปนี้หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อหัวหน้าแผนกจัดซื้อ  เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อหัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบ  เจ้าหน้าที่แผนกคลังวัตถุดิบหัวหน้าแผนกรับ-จ่ายงานชุบ  เจ้าหน้าที่แผนกรับ-จ่ายงานชุบ

คำตอบ

แผนกจัดซื้อ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ขอบเขตงาน วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนักงานในแผนก ร่วมกับผู้ใช้งานเจ้าในการกำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม ร่วมในการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ ขอบเขตงาน ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่น ๆ จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ หรือประสานงานกับตัวแทนจัดการขนส่ง เพื่อดำเนินการเรื่องภาษีศุลกากร รวมทั้งติดต่อกับผู้ใช้วัตถุดิบเกี่ยวกับการรับมอบและเอกสารการจัดซื้อ จัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้า เก็บรักษาและปรับปรุงรายชื่อผู้จัดหาวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน

การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน, การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน หมายถึง, การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน คือ, การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ความหมาย, การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu