ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม, การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม หมายถึง, การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม คือ, การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม ความหมาย, การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม

          การควบคุมมลพิษที่เป็นก๊าซอาจใช้การดูดซึมการดูดซับ หรืออาศัยปฏิกิริยาทางเคมีที่เหมาะสมการดูดซึมมีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องจับฝุ่นแบบเปียก เพราะอาศัยการฟุ้งกระจายของก๊าซและของเหลว เพื่อให้ผสมผสานกันเป็นอย่างดี

          การดูดซับนั้นมีหลักการเดียวกันกับการวางถ่านไม้ไว้เพื่อดูดกลิ่น ตัวดูดซับเป็นของแข็งพรุนเพื่อให้ผิวสัมผัสกับก๊าซได้มาก แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของตัวดูดซับจะเหลือใช้ตรงบริเวณผิวจึงใช้แรงนี้ดูดก๊าซเอาไว้ แล้วเอาไปล้างด้วยวิธีการง่ายๆ เพื่อนำเอาตัวดูดซับกลับมาใช้ใหม่ คาร์บอนกัมมันต์ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่นิยมใช้สำหรับแยกสารทำละลาย เช่น ทินเนอร์ ไซลีน ฯลฯ ในห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์สำหรับดูดความชื้น สารเคมีซึ่งบรรจุไว้ในนั้นคือซิลิกาเจลเช่นเดียวกันกับในสินค้าบางชนิด เช่น สาหร่ายแบบแผ่นมีการบรรจุ ตัวดูดซับไว้ในกล่องหรือซองด้วย ทั้งนี้เพื่อรักษาสินค้าให้คงความกรอบไว้ได้นาน

          การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั้น นอกจากจะใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดแล้ว อาจแยกซัลเฟอร์ออกจากเชื้อเพลิงก่อนหรือใช้กระบวนการต่างๆ ในท้ายที่สุดได้ ถ่านหินโดยทั่วไปมีซัลเฟอร์อยู่ประมาณร้อยละ ๒-๗ ซัลเฟอร์มีอยู่ ๓ รูปคือ ไพไรต์ สารประกอบอินทรีย์และซัลเฟตไพไรต์แยกออกจากถ่านหินได้ด้วยวิธีการทางกายภาพ แต่การแยกซัลเฟอร์ในรูปสารประกอบอินทรีย์ต้องใช้กรรมวิธีทางเคมี อาจแยกซัลเฟอร์ออกจากน้ำมันเชื้อเพลิงได้ด้วยการอาศัยปฏิกิริยากับก๊าซไฮโดรเจนที่ความดันสูงในขณะที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ การกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในขั้นสุดท้ายก่อนระบายออกสู่บรรยากาศนั้น อาศัย หลักการทางเคมีหรือการดูดซับ  สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ ด่างต่างๆ เช่น ปูนขาว  ออกไซด์ของแมกนีเซียม และตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น สารประกอบวาเนเดียม ไม่เช่นนั้นก็อาจเผาทิ้งที่อุณหภูมิสูงแล้วใช้น้ำจับในภายหลัง

          การควบคุมก๊าซไนโตรเจนออกไซด์มีหลักการคล้ายคลึงกับการควบคุมก๊าซประเภทนี้ในเครื่องของยานยนต์ทุกประการ กล่าวคือ ควบคุมสัดส่วนระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงให้เหมาะพอดี หรือควบคุมให้สัดส่วนนี้แยกออกเป็นสองส่วนคือ ใช้เชื้อเพลิงมากในขั้นต้นแล้วลดน้อยลงในลำดับต่อไป นอกจากนั้นหลักการลดอุณหภูมิในระหว่างการเผาไหม้ก็ยังใช้ได้อีกเช่นเดียวกันกล่าวคือ นำก๊าซซึ่งเกิดจากการสันดาป หมุนเวียนกลับเข้ามาป้อนในการเผาไหม้ ในท้ายที่สุดหากมีก๊าซเหลือตกค้างอยู่ ก็อาจนำมากำจัดด้วยวิธีการทางเคมีหรือกายภาพอีกต่อไป

          ในขณะที่การสัญจรไปมาในเมืองใหญ่ๆทำให้เกิดมลพิษทางอากาศขึ้นอย่างชัดเจน ชาวเมืองหลายคนก็ได้รับพิษภัยจากโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นจึงต้องจัดระเบียบของเมืองเพื่อให้บ้านอยู่ไกลโรงงาน ส่วนชาวบ้านในชนบทนั้นผจญกับภาวะมลพิษทางอากาศ เช่น การพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  หรือกลิ่นและควันจากโรงงานอุตสาหกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการเกษตรกรรม การเลี้ยงปศุสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟาร์มเลี้ยงหมู โรงสีข้าว โรงโม่หิน และโรงงานแป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น

การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม, การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม หมายถึง, การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม คือ, การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม ความหมาย, การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 15

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu