ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โรคมะเร็ง, โรคมะเร็ง หมายถึง, โรคมะเร็ง คือ, โรคมะเร็ง ความหมาย, โรคมะเร็ง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โรคมะเร็ง

          มะเร็งเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นได้ทั้งในสัตว์และมนุษย์ทุกชนชาติ ทุกภาษา ทุกเพศ  ทุกวัย และทุกฐานะ เป็นโรคซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมีผู้รายงานว่าได้พบมะเร็งที่กระดูกต้นขาของมัมมี่ที่ฝังอยู่ในพีระมิดกิเซห์ (Gizeh Pyramid) ซึ่งเป็นที่ฝังศพของราชวงศ์ไอยคุปต์โบราณ มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือในเมืองทุกประเทศ  ทุกทวีป  ในส่วนต่างๆของโลกก็มีโอกาสเป็นมะเร็งได้เหมือนกัน  ผิดกันแต่ตำแหน่งของอวัยวะที่เป็นเท่านั้น ซึ่งเป็นมากน้อยต่างกัน โรคมะเร็งกำลังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่กำลังพัฒนา ในมโนภาพของบุคคลโดยทั่วๆไป "โรคมะเร็ง" เป็นโรคที่น่ากลัวรักษาให้หายขาดได้ยาก และเมื่อเป็นแล้วส่วนใหญ่จะต้องเสียชีวิตทุกรายด้วยความทุกข์ทรมาน ความจริงแล้วโรคมะเร็งส่วนใหญ่จะสามารถรักษาให้หายขาดได้ ถ้าได้รับการรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้องตั้งแต่ในระยะที่เพิ่งเริ่มเป็น
          ในประเทศไทย โรคมะเร็งกำลังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ เพราะปัจจุบันนี้ชาวไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากกว่าโรคอื่นๆ ที่เคยเป็นปัญหาทางสาธารณสุขมาในอดีต เช่น โรคติดเชื้อต่างๆโรคมาลาเรีย  ภาวะทุพโภชนาการ  การแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์  ฯลฯ และชาวไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นทุกวัน จากรายงานของกองสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ชาวไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากเป็นอันดับที่ ๖ หรือมีอัตราตายเท่ากับ ๑๖.๓ ต่อประชากรแสนคนต่อปี ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ เลื่อนขึ้นเป็นอันดับที่ ๓ โดยมีอัตราตายเท่ากับ๑๘.๔/แสน/ปี  และในปี  พ.ศ. ๒๕๒๑ เลื่อนขึ้นเป็นอันดับที่ ๒ โดยมีอัตราตายเท่ากับ ๑๘.๔/แสน/ปี (อันดับที่ ๑ คือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)การที่พบว่าชาวไทยเป็นมะเร็งมากขึ้น พอจะอนุมานได้จากสาเหตุต่อไปนี้ คือ
          ๑. มีการเจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  มีการวินิจฉัยโรคมะเร็งได้ดีขึ้น
          ๒. ชาวไทยเสียชีวิตจากโรคอื่นๆ น้อยลง เพราะมีการปรับปรุงในด้านสาธารณสุขของประเทศให้ดีขึ้น
          ๓. ชาวไทยมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าสมัยก่อน จนถึงวัยที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งได้มากขึ้น
          ๔. สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ

          แม้ว่าจะมีองค์การต่างๆ ที่ได้จัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งในประเทศไทย มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว เช่น  สถาบันมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐  สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ และสถาบันที่เกี่ยวกับมะเร็งตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย แต่อุบัติการของโรคมะเร็งในประเทศไทยก็ไม่ลดลง ซ้ำกลับเพิ่มขึ้น  ดังนั้นในปีพ.ศ. ๒๕๒๐ กระทรวงสาธารณสุขโดยการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการมะเร็งแห่งชาติขึ้น เพื่อจะวางมาตรการและประสานความร่วมมือระหว่างองค์การต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งในประเทศไทย

โรคมะเร็ง, โรคมะเร็ง หมายถึง, โรคมะเร็ง คือ, โรคมะเร็ง ความหมาย, โรคมะเร็ง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu