ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของกรมควบคุมมลพิษเป็นอย่างไร??, แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของกรมควบคุมมลพิษเป็นอย่างไร?? หมายถึง, แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของกรมควบคุมมลพิษเป็นอย่างไร?? คือ, แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของกรมควบคุมมลพิษเป็นอย่างไร?? ความหมาย, แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของกรมควบคุมมลพิษเป็นอย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของกรมควบคุมมลพิษเป็นอย่างไร??

แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของกรมควบคุมมลพิษเป็นอย่างไร

คำตอบ

        1 แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ ศ 2535 1 1 กรณีโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบปัญหา จะต้องแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือจังหวัด เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ ศ 2535 ก่อน หากหน่วยงานดังกล่าวไม่ดำเนินการ กรมควบคุมมลพิษ จึงจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ ศ 2535 ต่อไป 1 2 แหล่งกำเนิดอื่น เช่น ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด อาคารขนาดใหญ่ ที่ดินจัดสรร กรมควบคุมมลพิษหรือ ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ ศ 2535 สามารถบังคับใช้กฎหมายได้โดยตรง         2 แหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่ถูกควบคุมตามข้อ 1 กรมควบคุมมลพิษจะทำหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่ละฉบับต่อไป         เนื่องจาก กรมควบคุมมลพิษมีอำนาจหน้าที่จำกัด อีกทั้งไม่มีอำนาจในการสั่งปิดโรงงาน หรือสถานประกอบการ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์บางกรณีที่มีความซับซ้อน อาจต้องใช้เวลา และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษมีความมุ่งมั่นที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ข้อมูลจาก เวปไซด์กรมควบคุมมลพิษ

แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของกรมควบคุมมลพิษเป็นอย่างไร?, แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของกรมควบคุมมลพิษเป็นอย่างไร? หมายถึง, แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของกรมควบคุมมลพิษเป็นอย่างไร? คือ, แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของกรมควบคุมมลพิษเป็นอย่างไร? ความหมาย, แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของกรมควบคุมมลพิษเป็นอย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu