ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

บุคคลที่มีสิทธิได้สัญชาติไทยมาแจ้งเกิดเมื่ออายุเกิน 20 ปีแล้ว สถานทูตจะรับแจ้งเกิดได้หรือไม่ ? และจะถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติหรือไม่ ??, บุคคลที่มีสิทธิได้สัญชาติไทยมาแจ้งเกิดเมื่ออายุเกิน 20 ปีแล้ว สถานทูตจะรับแจ้งเกิดได้หรือไม่ ? และจะถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติหรือไม่ ?? หมายถึง, บุคคลที่มีสิทธิได้สัญชาติไทยมาแจ้งเกิดเมื่ออายุเกิน 20 ปีแล้ว สถานทูตจะรับแจ้งเกิดได้หรือไม่ ? และจะถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติหรือไม่ ?? คือ, บุคคลที่มีสิทธิได้สัญชาติไทยมาแจ้งเกิดเมื่ออายุเกิน 20 ปีแล้ว สถานทูตจะรับแจ้งเกิดได้หรือไม่ ? และจะถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติหรือไม่ ?? ความหมาย, บุคคลที่มีสิทธิได้สัญชาติไทยมาแจ้งเกิดเมื่ออายุเกิน 20 ปีแล้ว สถานทูตจะรับแจ้งเกิดได้หรือไม่ ? และจะถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติหรือไม่ ?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

บุคคลที่มีสิทธิได้สัญชาติไทยมาแจ้งเกิดเมื่ออายุเกิน 20 ปีแล้ว สถานทูตจะรับแจ้งเกิดได้หรือไม่ ? และจะถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติหรือไม่ ??

บุคคลที่มีสิทธิได้สัญชาติไทยมาแจ้งเกิดเมื่ออายุเกิน 20 ปีแล้ว สถานทูตจะรับแจ้งเกิดได้หรือไม่ และจะถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติหรือไม่

คำตอบ

ได้ เนื่องจากไม่มีข้อห้ามไว้แต่อย่างใด และไม่ถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติ สรุปข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่๒ พ ศ ๒๕๓๕ ๑   สำหรับบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย กรณีที่             สัญชาติบิดา             สัญชาติมารดา           สถานภาพการสมรส           สัญชาติบุตร           ข้อกฎหมาย     ๑                             ไทย                                       ไทย                                           จด                                             ไทย                       ม ๗ ๑ ม ๑๐     ๒                             ไทย                                       ไทย                                       ไม่จด                                           ไทย                       ม ๗ ๑ ม ๑๐     ๓                             ไทย                       ต่างด้าว มีใบฯ                             จด                                               ไทย                       ม ๗ ๑ ม ๑๐     ๔                             ไทย                       ต่างด้าว มีใบฯ                         ไม่จด                                             ไทย                     ม ๗ ๑ ม ๑๐     ๕                             ไทย                       ต่างด้าว ๗ ทวิ                             จด                                               ไทย                     ม ๗ ๑ ม ๑๐     ๖                               ไทย                     ต่างด้าว ๗ ทวิ                           ไม่จด                                           ไทย                     ม ๗ ๑ ม ๑๐     ๗           ต่างด้าว มีใบฯ                         ไทย                                               จด                                             ไทย                     ม ๗ ๑ ม ๑๐     ๘             ต่างด้าว มีใบฯ                         ไทย                                           ไม่จด                                         ไทย                     ม ๗ ๑ ม ๑๐     ๙           ต่างด้าว ๗ ทวิ                         ไทย                                                 จด                                           ไทย                     ม ๗ ๑ ม ๑๐   ๑๐         ต่างด้าว ๗ ทวิ                           ไทย                                             ไม่จด                                       ไทย                     ม ๗ ๑ ม ๑๐   ๑๑         ต่างด้าว มีใบฯ           ต่างด้าว มีใบฯ                                   จด                                           ไทย                         ม ๗ ๒   ๑๒         ต่างด้าว มีใบฯ           ต่างด้าว มีใบฯ                               ไม่จด                                       ไทย                           ม ๗ ๒   ๑๓         ต่างด้าว มีใบฯ           ต่างด้าว ๗ ทวิ                                   จด                   ไม่ได้สัญชาติไทย     ม ๗ทวิ ม ๑๑   ๑๔         ต่างด้าว มีใบฯ           ต่างด้าว ๗ ทวิ                               ไม่จด                 ไม่ได้สัญชาติไทย     ม ๗ทวิ ม ๑๑   ๑๕         ต่างด้าว ๗ ทวิ           ต่างด้าว มีใบฯ                                     จด                   ไม่ได้สัญชาติไทย     ม ๗ทวิ ม ๑๑   ๑๖         ต่างด้าว ๗ ทวิ           ต่างด้าว มีใบฯ                               ไม่จด                 ไม่ได้สัญชาติไทย     ม ๗ทวิ ม ๑๑   ๑๗       ต่างด้าว ๗ ทวิ           ต่างด้าว ๗ ทวิ                                   จด                   ไม่ได้สัญชาติไทย     ม ๗ทวิ ม ๑๑   ๑๘         ต่างด้าว ๗ ทวิ           ต่างด้าว ๗ ทวิ                               ไม่จด               ไม่ได้สัญชาติไทย     ม ๗ทวิ ม ๑๑ ๒   สำหรับบุคคลที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทย กรณีที่               สัญชาติบิดา               สัญชาติมารดา               สถานภาพการสมรส               สัญชาติบุตร               ข้อกฎหมาย     ๑                                 ไทย                                     ไทย                                                   จด                                                 ไทย                   ม ๗ ๑ ม ๑๐     ๒                                 ไทย                                     ไทย                                               ไม่จด                                               ไทย                 ม ๗ ๑ ม ๑๐     ๓                                 ไทย                                       อื่นๆ                                                 จด                                                   ไทย               ม ๗ ๑ ม ๑๐     ๔                                 ไทย                                       อื่นๆ                                             ไม่จด                         ไม่ได้สัญชาติไทย   ม ๗ ๑ ม ๑๐     ๕                                   อื่นๆ                                     ไทย                                                 จด                                                   ไทย               ม ๗ ๑ ม ๑๐     ๖                                   อื่นๆ                                     ไทย                                               ไม่จด                                               ไทย               ม ๗ ๑ ม ๑๐ ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ปี 2543 ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมการกงสุล

บุคคลที่มีสิทธิได้สัญชาติไทยมาแจ้งเกิดเมื่ออายุเกิน 20 ปีแล้ว สถานทูตจะรับแจ้งเกิดได้หรือไม่ ? และจะถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติหรือไม่ ?, บุคคลที่มีสิทธิได้สัญชาติไทยมาแจ้งเกิดเมื่ออายุเกิน 20 ปีแล้ว สถานทูตจะรับแจ้งเกิดได้หรือไม่ ? และจะถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติหรือไม่ ? หมายถึง, บุคคลที่มีสิทธิได้สัญชาติไทยมาแจ้งเกิดเมื่ออายุเกิน 20 ปีแล้ว สถานทูตจะรับแจ้งเกิดได้หรือไม่ ? และจะถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติหรือไม่ ? คือ, บุคคลที่มีสิทธิได้สัญชาติไทยมาแจ้งเกิดเมื่ออายุเกิน 20 ปีแล้ว สถานทูตจะรับแจ้งเกิดได้หรือไม่ ? และจะถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติหรือไม่ ? ความหมาย, บุคคลที่มีสิทธิได้สัญชาติไทยมาแจ้งเกิดเมื่ออายุเกิน 20 ปีแล้ว สถานทูตจะรับแจ้งเกิดได้หรือไม่ ? และจะถือว่าเป็นการเลือกสัญชาติหรือไม่ ? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu