ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ถ้าเคยแจ้งรายชื่อห้างฯ ไว้ในปีก่อนแล้ว?, ถ้าเคยแจ้งรายชื่อห้างฯ ไว้ในปีก่อนแล้ว? หมายถึง, ถ้าเคยแจ้งรายชื่อห้างฯ ไว้ในปีก่อนแล้ว? คือ, ถ้าเคยแจ้งรายชื่อห้างฯ ไว้ในปีก่อนแล้ว? ความหมาย, ถ้าเคยแจ้งรายชื่อห้างฯ ไว้ในปีก่อนแล้ว? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ถ้าเคยแจ้งรายชื่อห้างฯ ไว้ในปีก่อนแล้ว?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ถ้าเคยแจ้งรายชื่อห้างฯ ไว้ในปีก่อนแล้ว nbsp หากไม่มีการถอนชื่อออกหรือห้างฯ ยังคงให้ตรวจสอบ TA จะต้องแจ้งรายชื่อพร้อมหนังสือตอบรับงานของห้างฯ ด้วยหรือไม่

คำตอบ

  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั้งหมดที่จะลงลายมือชื่อและไม่ลงลายมือชื่อ รับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชีทุกปี ด้วยแบบ บภ 07   ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี   และหากภายหลังได้รับงานให้แจ้งเพิ่มเติม ด้วยแบบ บภ 08   ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ท่านจะต้องแจ้งก่อนวันที่ลงลายมือชื่อตรวจสอบและรับรอง บัญชีในปีปฏิบัติงานนั้น ๆ การยื่นแบบ บภ 07 บภ 08 ท่านต้องยื่นพร้อมกับหนังสือตอบรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีด้วยทุกครั้ง กรม สรรพากรกำลังพิจารณาหลักเกณฑ์การยื่นแบบ บภ 07 08 ผ่านทาง internet โดยไม่ต้องส่งหนังสือตอบรับงาน   แต่จะให้เก็บไว้ที่สำนักงาน ของท่าน   คาดว่าจะใช้ในปี 2548 ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจาก www rd go th     หัวข้อ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี   สำนักมาตรฐานการ สอบบัญชีภาษีอากร ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

ถ้าเคยแจ้งรายชื่อห้างฯ ไว้ในปีก่อนแล้ว, ถ้าเคยแจ้งรายชื่อห้างฯ ไว้ในปีก่อนแล้ว หมายถึง, ถ้าเคยแจ้งรายชื่อห้างฯ ไว้ในปีก่อนแล้ว คือ, ถ้าเคยแจ้งรายชื่อห้างฯ ไว้ในปีก่อนแล้ว ความหมาย, ถ้าเคยแจ้งรายชื่อห้างฯ ไว้ในปีก่อนแล้ว คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu