ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศจีน มีอะไรบ้าง??, ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศจีน มีอะไรบ้าง?? หมายถึง, ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศจีน มีอะไรบ้าง?? คือ, ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศจีน มีอะไรบ้าง?? ความหมาย, ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศจีน มีอะไรบ้าง?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศจีน มีอะไรบ้าง??

ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศจีน มีอะไรบ้าง

คำตอบ

        เป็นตลาดใหญ่มีประชากรถึง 1 300 ล้านคน มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง การทำ FTA กับจีนจะได้รับประโยชน์และผลกระทบ ดังนี้ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ - ตลาดสินค้าจะกว้างขึ้น สินค้าที่ได้ประโยชน์ เช่น ข้าว กุ้งสด ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผักและผลไม้สด น้ำตาล ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น - จูงใจให้มีการลงทุนผลิตสินค้าในไทยมากขึ้น เช่น การย้ายฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น - สาขาบริการที่ไทยได้รับประโยชน์ เช่น การท่องเที่ยว ภัตตาคาร สปา และการศึกษา เป็นต้น ผลกระทบ - สินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ แต่ได้มีการวางมาตรการปรับตัวรองรับแล้ว เช่น หอมหัวใหญ่ และกระเทียม ซึ่งในปี 2546 มีการเปิดโควต้านำเข้ากระเทียมเพียง 65 ตัน ในขณะที่มีความต้องการบริโภคในประเทศถึง 126 700 ตัน แต่ผลิตได้เพียง 114 170 ตัน - สำหรับการค้าผักและผลไม้ระหว่างไทยกับจีนในช่วง 8 เดือนแรก ต ค 2546 - พ ค 2547 หลังการเปิดเสรีไทย-จีน มีมูลค่ารวม 9 947 3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 38 0 โดยการส่งออกมีมูลค่า 6 607 5 ล้านบาท และนำเข้า มูลค่า 3 339 8 ล้านบาท การส่งออกและนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 9 และ 40 2 ตามลำดับ ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับจีนคิดเป็นมูลค่า 3 267 7 ล้านบาท ทั้งนี้ สินค้าผักผลไม้ที่ไทยส่งออกมากที่สุด ได้แก่ มันเส้น รองลงมาได้แก่ ลำไย อบแห้ง ทุเรียนสด มะพร้าว กล้วย เป็นต้น ข้อมูลจาก เวปไซด์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศจีน มีอะไรบ้าง?, ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศจีน มีอะไรบ้าง? หมายถึง, ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศจีน มีอะไรบ้าง? คือ, ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศจีน มีอะไรบ้าง? ความหมาย, ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศจีน มีอะไรบ้าง? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu