ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเก็บกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพื่อเป็นหลักฐาน?, การเก็บกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพื่อเป็นหลักฐาน? หมายถึง, การเก็บกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพื่อเป็นหลักฐาน? คือ, การเก็บกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพื่อเป็นหลักฐาน? ความหมาย, การเก็บกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพื่อเป็นหลักฐาน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การเก็บกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพื่อเป็นหลักฐาน?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp การเก็บกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพื่อเป็นหลักฐานตามข้อ 3 1 ฐานะการเงินตรงตามบัญชีและเอกสารประกอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถของบทดลองจากกิจการได้ แต่สำหรับสมุดบัญชีจะมีวิธีการอย่างไร ที่จะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในแฟ้มงาน เพื่อพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติงานตาม ข้อ 3 1 แล้วในภายหลัง nbsp ใช้การถ่ายเอกสารทั้งหมดหรือ

คำตอบ

การปฏิบัติงานตรวจสอบ   กรณีทดสอบความมีอยู่จริงหรือเกิดขึ้นจริง ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานเพื่อสนับสนุนความมีอยู่จริงหรือเกิดขึ้นจริงโดยจัดทำกระดาษทำการเพื่อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี   ตัวอย่างของกระดาษทำการเพื่อทดสอบดังกล่าว เช่น         - กระดาษทำการแสดงยอดตามสมุดบัญชีตรงกับงบการเงิน เช่น งบทดลองของห้างฯ         - กระดาษทำการตรวจนับเงินสด ตรวจนับสินค้า เพื่อทดสอบความมีอยู่จริง         - กระดาษทำการแสดงการตรวจสอบการบันทึกรายการที่มีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อทดสอบว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี       ดังนั้น   เมื่อทำกระดาษทำการแล้ว   ท่านจึงไม่จำเป็นต้องถ่ายเอกสารสมุดบัญชี ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

การเก็บกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพื่อเป็นหลักฐาน, การเก็บกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพื่อเป็นหลักฐาน หมายถึง, การเก็บกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพื่อเป็นหลักฐาน คือ, การเก็บกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพื่อเป็นหลักฐาน ความหมาย, การเก็บกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพื่อเป็นหลักฐาน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu