ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป15)?, การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป15)? หมายถึง, การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป15)? คือ, การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป15)? ความหมาย, การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป15)? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป15)?

การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ สป15

คำตอบ

  ต้องขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ สป15 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้1 ยื่นคำขอตามแบบฟอร์ม สป 142 เอกสารประกอบคำขอ สำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมแนบหลักฐานได้แก่1 หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา1 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล1 สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท กรณีบริษัท จำกัด หรือ ของหุ้นส่วนผู้จัดการ กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แล้วแต่กรณี2 หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนไว้3 หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายการจดทะเบียนตลอดทั้งชื่อคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งออกมาแล้วไม่เกินหกเดือน3 สถานที่ยื่นคำขอ- ในกรุงเทพฯ ยื่นคำขอที่ ส่วนอนุญาตและจัดการประม ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป15), การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป15) หมายถึง, การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป15) คือ, การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป15) ความหมาย, การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป15) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu