ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ข้อแตกต่างระหว่างร่างรัฐธรรมนูญ2550กับรัฐธรรมนูญ2540?, ข้อแตกต่างระหว่างร่างรัฐธรรมนูญ2550กับรัฐธรรมนูญ2540? หมายถึง, ข้อแตกต่างระหว่างร่างรัฐธรรมนูญ2550กับรัฐธรรมนูญ2540? คือ, ข้อแตกต่างระหว่างร่างรัฐธรรมนูญ2550กับรัฐธรรมนูญ2540? ความหมาย, ข้อแตกต่างระหว่างร่างรัฐธรรมนูญ2550กับรัฐธรรมนูญ2540? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ข้อแตกต่างระหว่างร่างรัฐธรรมนูญ2550กับรัฐธรรมนูญ2540?

อยากทราบข้อมูลช่วยแนะนำด้วยครับ ทางนี้หรือทาง komkrit3592 YAHOO CO TH

คำตอบ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ศ 2540 มีเนื้อหาสาระครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ คำปรารภ หมวด 1   บททั่วไป มาตรา มาตรา 1-7 หมวด 2   พระมหากษัตริย์ มาตรา 8-25 หมวด 3   สิทธิและเสรีภาพ ของชนชาวไทย มาตรา 26-65 หมวด 4   หน้าที่ ของชนชาวไทย มาตรา 66-70 หมวด 5   แนวนโยบายพื้นฐาน แห่งรัฐ มาตรา 71-89 หมวด 6   รัฐสภา ส่วนที่ 1 บททั่วไป มาตรา 90-97 ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร มาตรา 98-120 ส่วนที่ 3 วุฒิสภา มาตรา 121-135 ส่วนที่ 4 คณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 136-148 ส่วนที่ 5 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง มาตรา 149-192 ส่วนที่ 6 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา มาตรา 193-195 ส่วนที่ 7 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ของรัฐสภา มาตรา 196-198 ส่วนที่ 8 คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชน แห่งชาติ มาตรา 199-200 หมวด 7   คณะรัฐมนตรี มาตรา 201-232 หมวด 8   ศาล ส่วนที่ 1 บททั่วไป มาตรา 233-254 ส่วนที่ 2 รัฐธรรมนูญ มาตรา 255-270 ส่วนที่ 3 ศาลยุติธรรม มาตรา 271-275 ส่วนที่ 4 ศาลปกครอง มาตรา 276-280 ส่วนที่ 5 ศาลทหาร มาตรา 281 หมวด 9   การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 282-290 หมวด 10   การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส่วนที่ 1 การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินหนี้สิน มาตรา 291-296 ส่วนที่ 2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ มาตรา 297-302 ส่วนที่ 3 การถอดถอนจากตำแหน่ง มาตรา 303-307 ส่วนที่ 4 การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง มาตรา 308-311 หมวด 11   การตรวจเงินแผ่นดิน มาตรา 312 หมวด 12   การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 313 บทเฉพาะกาล   มาตรา 314-336

ข้อแตกต่างระหว่างร่างรัฐธรรมนูญ2550กับรัฐธรรมนูญ2540, ข้อแตกต่างระหว่างร่างรัฐธรรมนูญ2550กับรัฐธรรมนูญ2540 หมายถึง, ข้อแตกต่างระหว่างร่างรัฐธรรมนูญ2550กับรัฐธรรมนูญ2540 คือ, ข้อแตกต่างระหว่างร่างรัฐธรรมนูญ2550กับรัฐธรรมนูญ2540 ความหมาย, ข้อแตกต่างระหว่างร่างรัฐธรรมนูญ2550กับรัฐธรรมนูญ2540 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu