ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

รับบุตรบุญธรรม เป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า?, รับบุตรบุญธรรม เป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า? หมายถึง, รับบุตรบุญธรรม เป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า? คือ, รับบุตรบุญธรรม เป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า? ความหมาย, รับบุตรบุญธรรม เป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 2
คำถาม

รับบุตรบุญธรรม เป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า?

หากเรามีความประสงค์จะรับบุตรบุญธรรม ซึ่งเขาผู้นั้นที่เราจะรับเข้ามาเป็นบุตรนั้น เป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติ พม่า ผมกระทำได้หรือไม่ และต้องเตรียมการอย่างไร และเด็กคนนั้นเขาจะได้รับสัญชาติตามผมหรือไม่เพราะ ผมเป็นคนไทย หรือว่ากระผมไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเด็กผู้นั้นเพราะเหตุใด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

คำตอบ

การรับผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเป็นบุตรบุญธรรม สามารถรับได้ ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมดำเนินการ ดังนี้                   1 กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ผู้รับบุตรบุญธรรมติดต่อกับศูนย์รับบุตรบุญธรรม กรมประชาสงเคราะห์ เพื่อขอทราบขั้นตอน วิธีดำเนินการและเอกสารประกอบ                   2 หากผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมและบรรลุนิติภาวะแล้ว ให้ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมไปติดต่อสำนักทะเบียน กิ่งอำเภอ อำเภอ หรือสำนักงานเขตทุกเขตของกรุงเทพมหานคร โดยการรับบุตรบุญธรรมต้องเป็นไปตาม เงื่อนไขของการรับบุตรบุญธรรม หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง                   1 หลักฐานเอกสารของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม เช่น สูติบัตร ถ้ามี หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับผู้พลัดถิ่น เป็นต้น                   2 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบุตรบุญธรรม                   3 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน                   4 ใบสำคัญการสมรส กรณีมีคู่สมรส                   ภายหลังจากได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้ว บุตรบุญธรรมจะไม่ได้สัญชาติไทย โดยการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม แต่ผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมจะต้องไปดำเนินกรรมวิธี ตามพระราชบัญญัติ สัญชาติ จึงจะได้สัญชาติไทย ข้อมูลจาก กรมการปกครอง

รับบุตรบุญธรรม เป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า, รับบุตรบุญธรรม เป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า หมายถึง, รับบุตรบุญธรรม เป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า คือ, รับบุตรบุญธรรม เป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ความหมาย, รับบุตรบุญธรรม เป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu