ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ชาวต่างชาติจะขอรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศของไทย?, ชาวต่างชาติจะขอรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศของไทย? หมายถึง, ชาวต่างชาติจะขอรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศของไทย? คือ, ชาวต่างชาติจะขอรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศของไทย? ความหมาย, ชาวต่างชาติจะขอรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศของไทย? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ชาวต่างชาติจะขอรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศของไทย?

ชาวต่างชาติจะขอรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศของไทย จะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

คำตอบ

ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ ศ 2536 กำหนดให้ชาวต่างชาติที่จะขอรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศของไทย ต้องใช้หลักฐานประกอบคำขอดังต่อไปนี้                 1   ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ โดยผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตขับรถดังกล่าวได้จะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี พร้อมภาพถ่าย                 2   หนังสือเดินทาง VISA ประเภท NON-IMMIGRANT พร้อมภาพ                 3   ใบรับรองถิ่นฐานที่อยู่ในประเทศไทย ออกโดยสถานทูต หรือหน่วยงานราชการ                 4   รูปถ่ายขนาด 4x6 เซนติเมตร 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน                 5   หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย

ชาวต่างชาติจะขอรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศของไทย, ชาวต่างชาติจะขอรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศของไทย หมายถึง, ชาวต่างชาติจะขอรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศของไทย คือ, ชาวต่างชาติจะขอรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศของไทย ความหมาย, ชาวต่างชาติจะขอรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศของไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu