ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ใครทำหน้าที่ในการรับซองเอกสารข้อเสนอของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างในการประมูลฯ?, ใครทำหน้าที่ในการรับซองเอกสารข้อเสนอของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างในการประมูลฯ? หมายถึง, ใครทำหน้าที่ในการรับซองเอกสารข้อเสนอของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างในการประมูลฯ? คือ, ใครทำหน้าที่ในการรับซองเอกสารข้อเสนอของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างในการประมูลฯ? ความหมาย, ใครทำหน้าที่ในการรับซองเอกสารข้อเสนอของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างในการประมูลฯ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ใครทำหน้าที่ในการรับซองเอกสารข้อเสนอของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างในการประมูลฯ?

ใครทำหน้าที่ในการรับซองเอกสารข้อเสนอของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างในการประมูลฯ

คำตอบ

  เจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน ทำหน้าที่รับเอกสารข้อเสนอของ ผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง ดังนี้                     1 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำหน้าที่รับซองเอกสารข้อเสนอของผู้ค้าหรือ ผู้รับจ้าง โดยลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐานพร้อมลงกำกับซองกับบันทึกไว้ที่หน้าซอง ว่าเป็นของผู้ใด                     2 เจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน กรณีมีหลักประกันซอง ตรวจสอบหลักประกันซอง และให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซองไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับ และบันทึกในรายงานด้วย กรณีหลักประกันซอง เป็นหนังสือค้ำประกัน ให้ส่งสำเนาหนังสือค้ำประกันให้ธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือ บริษัทหลักทรัพย์ผู้ออกหนังสือค้ำประกันทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วย                     3 รับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคา พร้อมพัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด ถ้ามี หากไม่ถูกต้อง ให้บันทึกในรายงานไว้ด้วย รวมทั้ง หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อหรือการจ้าง โดยการประมูลฯ สัญญา 3 ฝ่าย                     4 เมื่อพ้นกำหนดเวลารับซองเอกสารฯ แล้ว ห้ามรับซองเอกสารใดๆ ของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างอีก เว้นแต่กรณีตามข้อ 16 9 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ ศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กล่าวคือ เอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ค้าอยู่ระหว่าง การขอรับรองระบบคุณภาพ และใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน เป็นต้น                     5 ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมกับบันทึกรายงานการดำเนินการ ต่อคณะกรรมการe-Auction โดยเร็ว ที่มา สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง    

ใครทำหน้าที่ในการรับซองเอกสารข้อเสนอของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างในการประมูลฯ, ใครทำหน้าที่ในการรับซองเอกสารข้อเสนอของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างในการประมูลฯ หมายถึง, ใครทำหน้าที่ในการรับซองเอกสารข้อเสนอของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างในการประมูลฯ คือ, ใครทำหน้าที่ในการรับซองเอกสารข้อเสนอของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างในการประมูลฯ ความหมาย, ใครทำหน้าที่ในการรับซองเอกสารข้อเสนอของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างในการประมูลฯ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu