ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คาถาชินบัญชร?, คาถาชินบัญชร? หมายถึง, คาถาชินบัญชร? คือ, คาถาชินบัญชร? ความหมาย, คาถาชินบัญชร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

คาถาชินบัญชร?

ใครเป็นผู้แต่งคาถาชินบัญชร nbsp ซึ่งท่องกันทั่วบ้านทั่วเมืองในเวลานี้ แจน จ ลพบุรี

คำตอบ

        คาถาชินบัญชรเป็นที่นับถือสวดกันแพร่หลายในเมืองไทยกล่าวกันว่าเป็นของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พฺรหฺมรํสี   วัดระฆังโฆสิตาราม ได้มีผู้นำมาพิมพ์เผยแพร่กันอย่างกว้างขวาง แต่ว่ามักจะแตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้าง จนไม่อาจจะยุติได้ว่าของเดิมนั้นเป็นอย่างไร เมื่อ พ ศ ๒๕๑๘ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เจริญ สุวัฑฒนมหาเถระ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ทรงตรวจชำระแล้ว ได้ให้พิมพ์ขึ้นสำหรับแจกเป็นธรรมทานในการบำเพ็ญกุศลคล้ายวันเกิดในปีนั้นและได้ทรงเขียนคำชี้แจงไว้ว่า         “ คาถาชินบัญชรนี้ นายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ ได้เคยนำมาขอให้แปลเพื่อพิมพ์ในหนังสือประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พฺรหฺมรํสี   ครั้งหนึ่งเมื่อนานปีมาแล้ว แต่ก็ยังสงสัยในถ้อยคำและประโยคหลายแห่ง เพราะไม่อาจจับความได้ ทั้งเมื่อได้พบหลายฉบับจากหลายสำนักเข้าก็ได้พบคำที่ผิดเพี้ยนบ้างเกือบทุกฉบับ ไม่อาจตัดสินได้ว่าที่ถูกเป็นอย่างไร ได้เคยนึกสงสัยมานานแล้วว่า เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เรียบเรียงขึ้นเอง หรือได้ต้นฉบับมาจากไหน เมื่อไม่นานมานี้ได้มีผู้นำหนังสือมาให้เล่มหนึ่ง เป็นหนังสือขนาดเล็ก พิมพ์ในประเทศศรีลังกา ชื่อหนังสือ   The Mirror of the Dhamma กระจกธรรม         โดยท่านนารทมหาเถระและท่านกัสสปเถระ ฉบับที่ได้มานี้พิมพ์เมื่อ พ ศ ๒๕๐๔ ของลังกา ตรงกับ พ ศ ๒๕๐๓ ของไทย เป็นแบบหนังสือคู่มือธรรมที่ใช้สวดและปฏิบัติเป็นประจำได้ เริ่มแต่ นโม พุทฺธํ   ศีล ๕ ศีล ๘   ศีล ๑๐   คำสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย คำบูชา คำสมาธิภาวนาต่าง ๆ   บทสวดมี   พาหุ ํ   ชินบัญชร   มงคลสูตร   รัตนสูตร   เป็นต้น   ตัวบาลีพิมพ์ด้วยอักษรสีหลและอักษรโรมัน   มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อได้อ่านชินบัญชรในหนังสือนี้แล้ว   ก็ได้พบคำและประโยคที่เคยสงสัยในฉบับที่สวดกันในเมืองไทย ซึ่งจับความได้   หายความข้องใจ จึงได้คิดว่าจะคัดฉบับลังกามาพิมพ์เพื่อผู้ที่ต้องการทราบจะได้อ่านพิจารณา และคิดจะปรับปรุงฉบับที่สวดกันในเมืองไทยอนุวัตรฉบับลังกาเฉพาะที่เห็นว่าสมควรจะปรับปรุงด้วย ทั้ง ๒ ฉบับนี้เมื่อเทียบกันแล้ว   ก็รู้สึกว่าต้นฉบับเดิมนั้นเป็นอันเดียวกันแน่ ฉบับลังกามี ๒๒ บท ส่วนฉบับที่สวดกันในเมืองไทยมี ๑๔ บท ก็คือ ๑๔ บทข้างต้นของลังกานั้นเอง เพราะความเดียวกันถ้อยคำก็เป็นอันเดียวกันโดยมาก ส่วนคำอธิษฐานท้ายบทที่ ๑๒ และ ๑๓ สับบรรทัดกัน เมื่อแก้ใหม่ตามฉบับที่ปรับปรุงแล้วนี้จะถูกลำดับดี quot         ต่อมาเมื่อ พ ศ ๒๕๒๘ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีโอกาสพบปะสนทนากับพระธัมมานันทเถระ ชาวพม่า วัดท่ามะโอ จ ลำปางได้ทราบจากพระธัมมานันทเถระว่า คาถาชินบัญชรนั้นในพม่าก็มีสมัยก่อนตามวัดต่าง ๆ ตั้งไว้เป็นหลักสูตรให้ศิษย์วัดท่องบ่นสาธยายสำหรับป้องกันภัยอันตราย และนิยมสวดกันทั่วไปในพม่า   ตัวท่านเองก็สวดคาถาชินบัญชรนีได้คล่องมาตั้งแต่อายุ ๗ - ๘ ขวบ quot ซองคำถาม ” ได้ข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากหนังสือ quot สมบัติทิพย์ คือ ภาษาไทย ” โดย จำนงค์ ทองประเสริฐ   ราชบัณฑิต “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”  

คาถาชินบัญชร, คาถาชินบัญชร หมายถึง, คาถาชินบัญชร คือ, คาถาชินบัญชร ความหมาย, คาถาชินบัญชร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu