ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม?, วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม? หมายถึง, วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม? คือ, วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม? ความหมาย, วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม?

สงสัยว่าวงเวียนที่ชื่อ nbsp วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม เหตุใดจึงต้องเป็นวันนั้น พิกุลกรอง กรุงเทพฯ

คำตอบ

              วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม ตั้งอยู่ ณ จุดกึ่งกลางที่ถนนไมตรีจิตต์ ถนนมิตรพันธ์ และถนนสันติภาพ ตัดกัน แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย               วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการตัดถนนในที่เพลิงไหม้ตำบลหัวลำโพง ซึ่งประกาศ ณ   วันที่ ๒๗ มกราคม พ ศ ๒๔๖๐ เนื่องจากเกิดอัคคีภัยที่ตำบลหัวลำโพงเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ ศ ๒๔๖๐ ขณะนั้นยังนับเป็นศักราชเดียวกัน ทางการได้ตระหนักว่า บ้านเรือนในละแวกนั้นปลูกสร้างเบียดเสียดซับซ้อน ไม่มีถนนหนทางใหญ่ ๆ   เพียงพอที่จะทำการป้องกันอันตรายได้ทันท่วงที และยังเป็นเขตที่ไม่สะอาด เป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าตำบลใกล้เคียง   กรมสุขาภิบาลจึงวางโครงการตัดถนน ๓ สายดังที่กล่าวชื่อแล้ว และให้มีวงเวียนเป็นรูปวงกลมในที่ถนนทั้ง ๓ สายมาบรรจบกัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒๐ เมตร เพื่อมีที่ว่างไว้พอสำหรับก่อสร้างถาวรวัตถุอันเป็นประโยชน์และเป็นความสง่างามแก่พระนครและถนนที่ตัดผ่าน               เมื่อกระทรวงนครบาลได้นำโครงการขึ้นทูลเกล้าฯ   ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสเห็นชอบ และพระราชทานนามในเวลาต่อมาว่า   “ ๒๒ กรกฎาคม quot   ซึ่งเป็นวันที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ ๑ โดยทรงประกาศสงครามกับประเทศเยอรมนี ออสเตรีย และฮังการีเมื่อวันที่   ๒๒   กรกฎาคม พ ศ ๒๔๖๐ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกถนนทั้ง ๓ สายรวมทั้งวงเวียนว่า “ ๒๒ กรกฎาคม ” ทั้งหมดตามที่นิยมสืบมาหรือไม่ต่อมาในรัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทยได้นำความกราบบังคมทูลฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเปลี่ยนชื่อถนนเพราะการที่ถนนทั้ง ๓ สายใช้ชื่อตรงกัน ก่อให้เกิดความสับสนต่อการเรียกขานของประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   ให้พระสารประเสริฐคิดชื่อถนนประกอบพระราชดำริ ในที่สุดได้พระราชทานชื่อถนนเมื่อเดือนกรกฎาคม พ ศ ๒๔๗๕ ตามเกณฑ์ของชื่อเดิม ดังนี้               ถนน ๒๒ กรกฎาคม สายที่ ๑ เปลี่ยนเป็น   ถนนไมตรีจิตต์   สายที่ ๒ เปลี่ยนเป็น   ถนนมิตรพันธ์   สายที่ ๓   เปลี่ยนเป็น   ถนนสันติภาพ   ส่วนชื่อเดิมว่า   “ ๒๒ กรกฎาคม ”   เป็นชื่อที่ประชาชนทั่วไปรู้จักคุ้นเคย   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   ให้คงเป็นชื่อวงเวียนตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ               อนึ่ง ปัจจุบันประชาชนนิยมเรียกชื่อวงเวียนนี้ว่า “ วงเวียน   ๒๒ กรกฏา ” โดยไมมีคำว่า “ คม ”   ต่อท้าย “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”

วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม, วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม หมายถึง, วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม คือ, วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม ความหมาย, วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu