ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

แหล่งเงินได้?, แหล่งเงินได้? หมายถึง, แหล่งเงินได้? คือ, แหล่งเงินได้? ความหมาย, แหล่งเงินได้? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

แหล่งเงินได้?

ต้องการทราบว่า เงินได้ที่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษี มาจากแหล่งใดบ้างค่ะ

คำตอบ

            แหล่งที่มาของเงินได้ ซึ่งแบ่งเป็นเงินได้จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ เงินได้จากแหล่งต่างๆ นี้จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ ให้พิจารณา ดังนี้ 1 เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี           1 1 หน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย หรือ           1 2 กิจการที่ทำในประเทศไทย หรือ           1 3 กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ           1 4 ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ฯลฯ เงื่อนไข ผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศนี้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามที่ประมวลรัษฏากร กำหนดไว้เสมอเว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่ว่าเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วนั้น จะจ่ายในหรือนอกประเทศ และไม่ว่าผู้มีเงินได้นั้นจะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม 2 เงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศไทย     หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี           2 1 หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ หรือ           2 2 กิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือ           2 3 ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ เงื่อนไข ผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วจะต้องเสียภาษีเงินได้ ในประเทศไทยก็ต่อเมื่อเข้าองค์ประกอบทั้ง 2 ประการ ดังต่อไปนี้           1 ผู้มีเงินได้เป็น ผู้อยู่ในประเทศไทย ในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 วัน และ           2 ผู้มีเงินได้ นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทย ในปีภาษีนั้นด้วย ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี ถ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลของบางประเทศที่มี อนุสัญญาภาษีซ้อน หรือความตกลงเพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาถึงความ ตกลงหรืออนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยได้ทำความตกลงไว้ด้วย

แหล่งเงินได้, แหล่งเงินได้ หมายถึง, แหล่งเงินได้ คือ, แหล่งเงินได้ ความหมาย, แหล่งเงินได้ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu