ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ทำไมเงินกู้ ก.ย.ส. ถึงไม่ออกให้นักศึกษาได้ใช้สักที?, ทำไมเงินกู้ ก.ย.ส. ถึงไม่ออกให้นักศึกษาได้ใช้สักที? หมายถึง, ทำไมเงินกู้ ก.ย.ส. ถึงไม่ออกให้นักศึกษาได้ใช้สักที? คือ, ทำไมเงินกู้ ก.ย.ส. ถึงไม่ออกให้นักศึกษาได้ใช้สักที? ความหมาย, ทำไมเงินกู้ ก.ย.ส. ถึงไม่ออกให้นักศึกษาได้ใช้สักที? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ทำไมเงินกู้ ก.ย.ส. ถึงไม่ออกให้นักศึกษาได้ใช้สักที?

รอนานแล้วกู้เงินดอกมาใช้ทุกอาทิตย์เลยติดนี้เขาเยอะแยะนึกว่าจะได้เร็วจะทำอย่างไรดีบอกด้วย

คำตอบ

นักเรียน นักศึกษา ยื่นใบคำขอกู้ที่สถานศึกษาที่ตนจะศึกษา   เมื่อสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ สถานศึกษาจะส่งหนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับอนุมัติ นักเรียน นักศึกษา เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ สาขาของธนาคาร โดยมีหลักฐานดังนี้   1 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรนักเรียน นักศึกษา   กรอกข้อมูลในใบขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และใช้ชื่อผู้กู้ตามสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นชื่อบัญชีเท่านั้น เปิดบัญชีเป็น 0 บาท โดยไม่ต้องนำเงินมาเปิดบัญชี กรณีต้องการใช้บัตร ATM ให้กรอกใบขอใช้บัตร ATM โดยนักเรียน นักศึกษา จะได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เฉพาะบัตร ATM ใบที่ 1 สำหรับค่าธรรมเนียมรายปี ธนาคารจะเรียกเก็บเมื่อครบปี โดยให้นักเรียน นักศึกษา คงเหลือยอดในบัญชีไว้ไม่ต่ำกว่า 100 บาท สำหรับบัตรธรรมดา นักเรียน นักศึกษา จะได้รับสมุดคุ่ฝากเงินออมทรัพย์จากสาขาที่เปิดบัญชี นักเรียน นักศึกษานำสำเนาภาพถ่ายสมุดคุ่ฝากเงินออมทรัพย์ ซึ่งประทับตรา quot โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา quot สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ไปสถานศึกษาพร้อมกับบุคคลที่จะเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อทำสัญญากู้ยืม บิดา มารดา ผู้ปกครองโดยชอบธรรม นักเรียน นักศึกษาจะได้รับสัญญากู้ยืมฯ คู่ฉบับคืน 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับให้กับผู้ค้ำประกัน นักเรียน นักศึกษา จะสามารถเบิกถอนเงินในส่วนของ นักเรียน นักศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพ ค่าหอพักเอกชน ในวันที่ 15 ของเดือน หลังจากได้ส่งสัญญาแล้วไม่เกิน 60 วัน     การเบิกจ่ายเงินให้กู้ยืม การจ่ายเงินให้กู้ยืมของกองทุนฯ มี 2 แบบคือ   - จ่ายให้แก่สถานศึกษา เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บ และค่าหอพัก กรณีที่เป็นหอพักของมหาวิทยาลัย โดยจะจ่ายเข้าบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ   - จ่ายให้แก่ผู้กู้ยืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กรณีที่ผู้กู้ยืมต้องชำระเอง โดยจะจ่ายเข้าบัญชีของผู้กู้ยืม   กองทุนจะเปิดให้ผู้กู้ยืมลงทะเบียนรับรหัสผ่านและยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป ที่   www studentloan or th   หากมีปัญหาติดต่อที่ 02 6104888 กด 1 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8 30 - 20 00 น ในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8 30 - 16 30 น ที่มา www studentloan or th

ทำไมเงินกู้ ก.ย.ส. ถึงไม่ออกให้นักศึกษาได้ใช้สักที, ทำไมเงินกู้ ก.ย.ส. ถึงไม่ออกให้นักศึกษาได้ใช้สักที หมายถึง, ทำไมเงินกู้ ก.ย.ส. ถึงไม่ออกให้นักศึกษาได้ใช้สักที คือ, ทำไมเงินกู้ ก.ย.ส. ถึงไม่ออกให้นักศึกษาได้ใช้สักที ความหมาย, ทำไมเงินกู้ ก.ย.ส. ถึงไม่ออกให้นักศึกษาได้ใช้สักที คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu