ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ บ้านแสนใจใหม่ จ. เชียงราย, โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ บ้านแสนใจใหม่ จ. เชียงราย หมายถึง, โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ บ้านแสนใจใหม่ จ. เชียงราย คือ, โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ บ้านแสนใจใหม่ จ. เชียงราย ความหมาย, โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ บ้านแสนใจใหม่ จ. เชียงราย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ บ้านแสนใจใหม่ จ. เชียงราย

          ผลผลิตข้าวไร่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคเป็นปัญหาสำคัญของชุมชนในแถบภูเขา ที่ส่งผลให้รายจ่ายของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการซื้อข้าวเพื่อบริโภคและการย้ายถิ่นฐานเพื่อขายแรงงานนอกชุมชน  ปัญหาหลักของผลผลิตข้าวไร่ต่ำเกิดจากสาเหตุสำคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ

          1) การปนกันของเมล็ดพันธุ์ข้าวต่างสายพันธุ์ที่ใช้ในการปลูก ทำให้ต้นข้าวในแปลงมีการสุก-แก่ของเมล็ดข้าวไม่เท่ากัน เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงได้ข้าวที่มีเมล็ดลีบปนอยู่มาก แต่มีข้าวเมล็ดเต็มที่ใช้บริโภคปริมาณน้อย 
          2) การขาดการบำรุงคุณภาพดิน 
          3) ขาดการจัดการเขตกรรมที่เหมาะสมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

          ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้สนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการคัดแยกและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดิน และแนวทางการจัดการเขตกรรมที่เหมาะสม  ซึ่งมีเป้าหมายให้ชุมชนผลิตข้าวไร่ได้เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี โดยจากเดิมได้ผลผลิตเฉลี่ยเพียง 145 กก./ไร่ ให้เพิ่มมากกว่า 400 กก./ไร่ (ข้าว 400 กก./ไร่ เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีของเกษตรกร 1 ครอบครัว 4 คน) 

          จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่ให้กับเกษตรกร 30 ครอบครัวใน 2 หมู่บ้าน ส่งผลให้เกษตรกรผลิตข้าวไร่ได้เฉลี่ย 497 กก./ไร่ ทำให้เกษตรกรมีข้าวบริโภคตลอดทั้งปี การย้ายถิ่นฐานของชุมชนลดลงและมีเกษตรกร 3 ราย ได้รายได้เสริมจากการจำหน่ายข้าวให้กับชุมชนอื่น 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700  โทรสาร 0 2564 6701-5

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)


โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ บ้านแสนใจใหม่ จ. เชียงราย, โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ บ้านแสนใจใหม่ จ. เชียงราย หมายถึง, โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ บ้านแสนใจใหม่ จ. เชียงราย คือ, โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ บ้านแสนใจใหม่ จ. เชียงราย ความหมาย, โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ บ้านแสนใจใหม่ จ. เชียงราย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu