ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คณะบัญชี กับคณะเศรษฐศาสตร์ ต่างกันอย่างไร?, คณะบัญชี กับคณะเศรษฐศาสตร์ ต่างกันอย่างไร? หมายถึง, คณะบัญชี กับคณะเศรษฐศาสตร์ ต่างกันอย่างไร? คือ, คณะบัญชี กับคณะเศรษฐศาสตร์ ต่างกันอย่างไร? ความหมาย, คณะบัญชี กับคณะเศรษฐศาสตร์ ต่างกันอย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

คณะบัญชี กับคณะเศรษฐศาสตร์ ต่างกันอย่างไร?

อยากรู้ครับว่าเรียนคณะบัญชี แตกต่างกับคณะเศรษฐศาสตร์อย่างไร เรียนจบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง ช่วยตอบทีครับ

คำตอบ

                  บัญชี เป็นศิลปะการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินและจัดลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ธุรกิจให้เป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการนำไปใช้ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ธุรกิจกำลังประสบอยู่ได้อย่างลึกซึ้งและเข้าถึงปัญหาได้อย่างตรงประเด็น นักบัญชีเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ                   นอกจากงานทางด้านการจัดทำบัญชีแล้ว ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชี ยังสามารถเลือกแนวทางในการประกอบอาชีพด้านอื่น เช่น การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ C P A ผู้ตรวจสอบภายใน Internal Auditor หรือคณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นงานที่สำคัญในการทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของ องค์กร ผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax Auditor หรือที่ปรึกษาด้านการเงิน โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะบัญชียังสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพโดยตรง เช่น การเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน Compliance นักเขียนโปรแกรม Programmer หรือ นักวิเคราะห์ระบบขององค์กรธุรกิจ เป็นต้น ในขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาในสายอื่นไม่สามารถประกอบอาชีพทางด้านบัญชีได้ ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม                   หลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ จะสอนให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงกลไกการปรับตัวในเรื่องต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจทั้งในและ ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การคลัง การค้าระหว่าง ประเทศ การเกษตร การอุตสาหกรรม การพัฒนาประเทศ ตลอดจนการวิเคราะห์การลงทุนในโครงการต่างๆ เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ตามหลักสูตรดังกล่าวแล้วก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้ รับไปใช้ประโยชน์ ทั้งในแง่การประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปทั้งในและต่างประเทศก็สามารถกระทำ ได้ด้วยความมั่นใจ ที่มา ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนเศรษฐศาสตร์ทำงานอะไรได้ วิชานี้เป็นอย่างไร

คณะบัญชี กับคณะเศรษฐศาสตร์ ต่างกันอย่างไร, คณะบัญชี กับคณะเศรษฐศาสตร์ ต่างกันอย่างไร หมายถึง, คณะบัญชี กับคณะเศรษฐศาสตร์ ต่างกันอย่างไร คือ, คณะบัญชี กับคณะเศรษฐศาสตร์ ต่างกันอย่างไร ความหมาย, คณะบัญชี กับคณะเศรษฐศาสตร์ ต่างกันอย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu