ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด?, พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด? หมายถึง, พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด? คือ, พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด? ความหมาย, พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด?

วันประกาศใช้มีผลบังคับใช้เมื่อใดจำนวนคณะกรรมการเท่าใดประธานกรรมการสิทธิฯคนปัจจุบันคือใครวาระการดำรงตำแหน่งการสรรหากรรมการ

คำตอบ

        พรบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ ศ 2542 ประกาศใช้เมื่อ 14 พฤศจิกายน พ ศ 2542         คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดแรก ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2544 ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบคน ดังนี้ 1 นายเสน่ห์ จามริก ประธานกรรมการ 2 นายจรัล ดิษฐาอภิชัย กรรมการ 3 คุณหญิืงจันทนี สันตะบุตร กรรมการ 4 นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง กรรมการ 5 นายประดิษฐ์ เจริญไทยทวี กรรมการ 6 นายวสันต์ พานิช กรรมการ 7 นายสุทิน นพเกตุ กรรมการ 8 นางสุนี ไชยรส กรรมการ 9 นายสุรสีห์ โกศลนาวิน กรรมการ 10 คุณหญิงอัมพร มีศุข กรรมการ 11 นางสาวอาภร วงษ์สังข์ กรรมการ ที่มา

พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด, พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด หมายถึง, พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด คือ, พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด ความหมาย, พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu