ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สมุนไพรแก้มะเร็ง ทองพันชั่ง?, สมุนไพรแก้มะเร็ง ทองพันชั่ง? หมายถึง, สมุนไพรแก้มะเร็ง ทองพันชั่ง? คือ, สมุนไพรแก้มะเร็ง ทองพันชั่ง? ความหมาย, สมุนไพรแก้มะเร็ง ทองพันชั่ง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

สมุนไพรแก้มะเร็ง ทองพันชั่ง?

รายละเอียดเกี่ยวกับ กลุ่มสมุนไพรแก้มะเร็ง ทองพันชั่ง

คำตอบ

ทองพันชั่ง ช่วยยับยั้งมะเร็ง ฝีมือนักวิจัย มก มะเร็ง ในปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่คร่าชีวิตของผู้คนไป ทั้งนี้มะเร็งที่เกิดกับเพศหญิงโดยมากแล้วในปัจจุบันมักจะเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งมดลูก อย่างไรก็ตามบรรดานักวิจัยจากหลากหลายที่ต่างพยายามเสาะหาตัวยาเพื่อยับยั้งแลพรักษาผู้ป่วยจากโรคมะเร็ง ล่าสุด นักวิจัยภาควิชาเคมี ม เกษตรฯ ร่วมกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้สังเคราะห์สารอนุพันธ์แนพโทควิโนนเอสเทอร์ จากสารต้นแบบที่ได้จากต้นทองพันชั่ง และสารดังกล่าวมีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งเยื่อบุช่องปาก มะเร็งเต้านม และมะเร็งมดลูกได้สำเร็จ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร งามผ่อง คงคาทิพย์ หนึ่งในทีมวิจัยและ รองศาสตราจารย์ ดร บุญส่ง คงคาทิพย์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดเผยถึงผลสำเร็จในการวิจัยสังเคราะห์สารอนุพันธ์ แนพโทควิโนนเอสเทอร์ ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง จากสารต้นแบบที่ได้จากต้นทองพันชั่ง โดย รศ ดร งามผ่อง กล่าวว่า ทางภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สังเคราะห์แนพโทควิโนนเอสเทอร์ โดยพบว่า สารประกอบประเภท แนพโทควิโนนเอสเทอร์ เป็นสารประกอบที่มีการออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง ที่แยกได้จากต้นทองพันชั่ง ซึ่งแพทย์แผนโบราณ ได้ใช้ทองพันชั่งในการรักษาโรคมะเร็ง โรคตับอักเสบ โรคผิวหนัง มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม สารประกอบประเภทนี้พบจากต้นทองพันชั่งในปริมาณน้อยมาก และการที่จะนำทองพันชั่งไปใช้พัฒนารักษาโรคมะเร็ง ต้องศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์และหาสารใหม่ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งที่ดีกว่ายาปัจจุบัน ดังนั้นทีมวิจัย จึงได้ทำการ สังเคราะห์สารอนุพันธ์แนพโทควิโนนเอสเทอร์ รวมทั้งไรนาแคนทิน จากแนพทอลและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก โดยเอสเทอร์ ที่สังเคราะห์ได้นั้นเป็นอนุพันธ์ของโซ่ตรงอะลิฟาติกและอะโรมาติก จากการทดสอบการออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งเยื่อบุช่องปาก มะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกนั้น พบว่าในส่วนของเอสเทอร์ที่เป็นอนุพันธ์ของอะโรมาติกจะให้ผลการออกฤทธิ์ ที่ดีกว่าในส่วนของเอสเทอร์ ที่เป็นอนุพันธ์ของโซ่ตรงอะลิฟาติก ซึ่งจะไม่ออกฤทธิ์หรือออกฤทธิ์เล็กน้อยถึงปานกลาง ในขณะนี้ทีมวิจัยได้พบสารใหม่ที่สามารถออกฤทธิ์ยับยั้ง เซลล์มะเร็งได้ถึง 35 ชนิด ผลการทดลองพบว่า สารประกอบแนพโทควิโนนเอสเทอร์ สามารถสังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชั่นระหว่างสารประกอบ แนพโทควิโนนแอลกอฮอล์ กับสารอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก ในส่วนของสารประกอบแนพโทควิโนนแอลกอฮอล์ก็สามารถเตรียมได้ โดยเริ่มต้น จากสารตั้งต้น คือ กรด 1-ไฮดรอกซี-2-แนพโทอิก โดยผ่านปฏิกิริยาทั้งหมด 9 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนจะได้เปอร์เซ็นต์ ของผลิตผลสูง รศ ดร งามผ่อง กล่าว รศ ดร งามผ่อง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการสังเคราะห์สารประกอบแนพโทควิโนนเอสเทอร์ จาก สารตั้งต้นกรด 1-ไฮดรอกซี-2-แนพโทอิก นั้นทำได้โดยการเตรียม เป็นสารประกอบแนพโทควิโนนแอลกอฮอล์ก่อน หลังจากนั้นนำสารประกอบนี้ไปทำปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชั่น กับอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก ทั้งที่เป็นอะโรมาติก และอะลิฟาติก ได้สารประกอบที่เป็นผลิตผลทั้งสิ้น 60 สาร โดยแต่ละขั้นตอนการสังเคราะห์จะได้เปอร์เซ็นต์การผลิตสูง 71-100 และเมื่อนำไปทดสอบการออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็ง 3 ชนิดคือ มะเร็งเยื่อบุช่องปาก มะเร็งเต้านม และมะเร็งมดลูก พบว่า ในสารประกอบแนพโทควิโนนเอสเทอร์ที่มีส่วนของเอสเทอร์เป็นอนุพันธ์ของอะโรมาติก จะให้ผลการออกฤทธิ์ดีกว่า ในส่วนของเอสเทอร์ที่เป็นอนุพันธ์ของโซ่อะลิฟาติก ดังกล่าวนั่นเอง                   ต้นทองพันชั่ง Rhinacanthus nasutus Kurz เป็นพืชล้มลุกที่อยู่ในวงศ์ Acanthaceae พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ทางการแพทย์แผนโบราณได้ใช้ทองพันชั่งในการรักษาโรคมะเร็ง โรคตับอักเสบ โรคผิวหนัง ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้มีผู้ทำการวิจัย พบว่า ในทองพันชั่งประกอบด้วยสารประกอบไรนาแคนทิน Rhinacanthin ซึ่งเป็นสารอนุพันธ์แนพโทควิโนนเอสเทอร์ Naphthoquinone ester ที่สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสได้ ตัวอย่างสารประกอบไรนาแคนทินที่พบ ได้แก่ ไรนาแคนทิน-ซี ไรนาแคนทิน-เอ็ม ไรนาแคนทิน-เอ็น ไรนาแคนทิน-คิว เป็นต้น ซึ่งสารประกอบเหล่านี้มีความแตกต่างกันในส่วนของเอสเทอร์ โดยเป็นอะโรมาติกหรืออะลิฟาติกเอสเทอร์

สมุนไพรแก้มะเร็ง ทองพันชั่ง, สมุนไพรแก้มะเร็ง ทองพันชั่ง หมายถึง, สมุนไพรแก้มะเร็ง ทองพันชั่ง คือ, สมุนไพรแก้มะเร็ง ทองพันชั่ง ความหมาย, สมุนไพรแก้มะเร็ง ทองพันชั่ง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu