ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพยาบาลค่ะ?, อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพยาบาลค่ะ? หมายถึง, อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพยาบาลค่ะ? คือ, อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพยาบาลค่ะ? ความหมาย, อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพยาบาลค่ะ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพยาบาลค่ะ?

เรียนต่อพยาบาลต้องเตรียมตัวยังไงคะ คนแบบไหนถึงจะเหมาะเรียนพยาบาล เรียนจบแล้วทำงานได้เลยรึเปล่าคะขอบคุณ

คำตอบ

วิชาชีพพยาบาล                   ผู้ปฏิบัติอาชีพนี้ ทำหน้าที่ให้การรักษาพยาบาล และดูแลผู้ป่วยทั้งทางกายและจิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ รักษาและป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ วางแผนและให้บริการด้านพยาบาล และทำหน้าที่ช่วยแพทย์ ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ลักษณะของงานที่ทำ                   รักษา ดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพยาบาล เป็นผู้ช่วยแพทย์ โดยการสังเกต และบันทึกความเปลี่ยนแปลงในคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการของคนไข้ตามลักษณะโรคที่เป็นทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใดๆ ที่อาจเกิด จากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้ มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้ และประชาชนทั่วไปให้รู้จักการดูแลและส่งเสริมสุขภาพวางแผน มอบหมาย สั่งการ ดูแล และประเมินผลงานของผู้ช่วยพยาบาล และผู้ทำหน้าที่ประสานงาน ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ และอนามัยแขนงอื่นๆ ในการบริการคนไข้ คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ                   1 สำเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง หรือพยาบาลศาสตร์                   2 มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน                   3 มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย มีความเมตตา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี                   4 มีความอดทน อดกลั้น และมีความกล้าในการตัดสินใจ                   5   มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน                   6 มีความเสียสละที่จะเดินทางไปรักษาพยาบาลผู้คนในชุมชนทั่วประเทศ                   ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น จะต้องเลือกเรียน ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จากนั้นจึงจะทำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาพยาบาลของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเอกชน ทั้งนี้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องมีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ เคมีชีววิทยา ค่อนข้างดีด้วย ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม  

อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพยาบาลค่ะ, อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพยาบาลค่ะ หมายถึง, อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพยาบาลค่ะ คือ, อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพยาบาลค่ะ ความหมาย, อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพยาบาลค่ะ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu