ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

บริหารรัฐกิจคืออะไร?, บริหารรัฐกิจคืออะไร? หมายถึง, บริหารรัฐกิจคืออะไร? คือ, บริหารรัฐกิจคืออะไร? ความหมาย, บริหารรัฐกิจคืออะไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

บริหารรัฐกิจคืออะไร?

ความหมายอย่างละเอียดของการบริหารรัฐกิจ

คำตอบ

                  การบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ อังกฤษ Public administration คือ การดำเนินการทั้งปวงของฝ่ายบริหาร ยกเว้นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นโยบายของรัฐที่วางไว้บรรลุผล อาจมองได้ทั้งเป็นการปฏิบัติการและการเป็นสาขาวิชาแขนงหนึ่ง ในการบริหารและจัดการภาครัฐ จะไม่เหมือนการบริหารธุรกิจที่เน้นกำไรสูงสุด profit maximize แต่เป็นการเน้นการให้บริการที่ให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยลูกค้าก็คือ ประชาชนที่มาใช้บริการ และต้องเป็นการให้บริการต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม                   บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะรัฐศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ของทุกสถาบัน เช่น คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น                   โดยส่วนใหญ่แล้วบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือ ระบบราชการนั่นเอง รวมทั้งองค์กรของรัฐ เช่น รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักเน้นเรื่องกรอบแนวความคิดด้านการบริหารองค์การและการจัดการ Organization amp Management การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resources Management การบริหารงานคลังและงบประมาณ Fiscal Administration amp Budgeting การบัญชีรัฐบาล Government Accounting การวางแผนบริหาร Administrative Planning กฎหมายมหาชน Public Laws ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ Public Information System นโยบายสาธารณะ Public Policy การบริหารงานตำรวจ Police Administration และจิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม

บริหารรัฐกิจคืออะไร, บริหารรัฐกิจคืออะไร หมายถึง, บริหารรัฐกิจคืออะไร คือ, บริหารรัฐกิจคืออะไร ความหมาย, บริหารรัฐกิจคืออะไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu