ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ข้อเปรียบเทียบระหว่างนิติกรรมสัญญา?, ข้อเปรียบเทียบระหว่างนิติกรรมสัญญา? หมายถึง, ข้อเปรียบเทียบระหว่างนิติกรรมสัญญา? คือ, ข้อเปรียบเทียบระหว่างนิติกรรมสัญญา? ความหมาย, ข้อเปรียบเทียบระหว่างนิติกรรมสัญญา? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ข้อเปรียบเทียบระหว่างนิติกรรมสัญญา?

อบากทราบเกี่ยวกับข้อเปรียบเทียบระหว่างนิติกรรมกับสัญญา

คำตอบ

นิติกรรม   xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office                           มีความหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   คือ   การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยใจสมัคร   มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อ   เปลี่ยนแปลง   โอน   สงวน   หรือระงับซึ่งสิทธิ   ป พ พ ม 149                         กล่าวโดยย่อ   นิติกรรม   คือ   การกระทำของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายและมุ่งต่อผลในกฎหมาย     ที่จะเกิดขึ้นเพื่อการก่อสิทธิ   เปลี่ยนแปลงสิทธิ   โอนสิทธิ   สงวนสิทธิ   สงวนสิทธิ   และระงับซึ่งสิทธิ   เช่น   สัญญาซื้อขาย   สัญญากู้เงิน   สัญญาจ้างแรงงาน   สัญญาให้และพินัยกรรม   เป็นต้น   ประเภทของนิติกรรม   จำแนกได้   2   ประเภท   คือ                         นิติกรรมฝ่ายเดียว   ได้แก่   นิติกรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวและ         มีผลตามกฎหมาย   ซึ่งบางกรณีก็ทำให้ผู้ทำนิติกรรมเสียสิทธิได้   เช่น   การก่อตั้งมูลนิธิ   คำมั่นโฆษณาจะให้ รางวัล   การรับสภาพหนี้   การผ่อนเวลาชำระหนี้ให้ลูกหนี้   คำมั่นจะซื้อหรือจะขาย   การทำพินัยกรรม การบอกกล่าวบังคับจำนอง   เป็นต้น                         นิติกรรมสองฝ่าย   นิติกรรมหลายฝ่าย   ได้แก่   นิติกรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคล ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปและทุกฝ่ายต่างต้องตกลงยินยอมระหว่างกัน   กล่าวคือ   ฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาทำเป็นคำเสนอ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเป็นคำสนอง   เมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันจึงเกิดมีนิติกรรมสองฝ่ายขึ้น หรือเรียกกันว่า   สัญญา   เช่น   สัญญาซื้อขาย   สัญญากู้ยืม   สัญญาแลกเปลี่ยน   สัญญาขายฝาก   จำนอง   จำนำ   เป็นต้น                           ศาสตราจารย์อักขราทร จุฬารัตน อธิบายว่า

ข้อเปรียบเทียบระหว่างนิติกรรมสัญญา, ข้อเปรียบเทียบระหว่างนิติกรรมสัญญา หมายถึง, ข้อเปรียบเทียบระหว่างนิติกรรมสัญญา คือ, ข้อเปรียบเทียบระหว่างนิติกรรมสัญญา ความหมาย, ข้อเปรียบเทียบระหว่างนิติกรรมสัญญา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu