ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การนำเสนอข้อมูล (Presentation of Data) การเก็บรวบนวมข้อมูล?, การนำเสนอข้อมูล (Presentation of Data) การเก็บรวบนวมข้อมูล? หมายถึง, การนำเสนอข้อมูล (Presentation of Data) การเก็บรวบนวมข้อมูล? คือ, การนำเสนอข้อมูล (Presentation of Data) การเก็บรวบนวมข้อมูล? ความหมาย, การนำเสนอข้อมูล (Presentation of Data) การเก็บรวบนวมข้อมูล? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การนำเสนอข้อมูล (Presentation of Data) การเก็บรวบนวมข้อมูล?

ความหมาย การเก็บรบวรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล

คำตอบ

การเก็บรวบรวมข้อมูล Collection of Data                   xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office                     เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล   เราอาจดำเนินการเก็บรวบรวมด้วยตนเองหรืออาจนำเอาข้อมูลจากแหล่งที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วมาใช้ก็ได้   ที่จำเป็นต้องเก็บรวบรวมเองอาจเป็นเพราะข้อมูลที่เราต้องการใช้ไม่สามารถหาได้เลยไม่ว่าจากแหล่งใด หรือข้อมูลดังกล่าวพอหาได้แต่ไม่แน่ใจว่าจะเชื่อถือได้   อย่างไรก็ตาม   ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองหรือไม่     คือเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน     โดยทั่วไปการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง   นอกจากนี้มักจะต้องใช้คนดำเนินงานเป็นจำนวนมากด้วย   ดังนั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญๆ   และมีขอบเขตกว้างขวาง   เช่น   ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร   การเกษตร   อุตสาหกรรม คมนาคม   เป็นต้น   หน่วยงานของรัฐบาลจึงเป็นผู้เก็บรวบรวมและพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว   ข้อมูลเพิ่มเติม การเก็บรวบรวมข้อมูล _ Collection_of_Data   การนำเสนอข้อมูล Presentation of Data                     เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้แล้ว   ระเบียบวิธีสถิติขั้นต่อไปก็คือการนำเสนอข้อมูล   การนำเสนอที่ดีมิได้หมายความว่าเป็นการเสร็จสิ้นของการดำเนินงานทางสถิติ   แต่การนำเสนอที่ดีจะช่วยปูพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล   เพราะข้อความจริงต่างๆ   ตลอดจนการเปรียบเทียบข้อมูลจะได้รับการนำเสนอให้แลเห็นเด่นชัด   ความเข้าใจของผู้ใช้สถิติในเรื่องการนำเสนอข้อมูล จะช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างฉลาดและถูกต้อง   ข้อมูลเพิ่มเติม การเก็บรวบรวมข้อมูล _ Collection_of_Data การนำเสนอข้อมูล 20 Presentation 20 of 20 Data  

การนำเสนอข้อมูล (Presentation of Data) การเก็บรวบนวมข้อมูล, การนำเสนอข้อมูล (Presentation of Data) การเก็บรวบนวมข้อมูล หมายถึง, การนำเสนอข้อมูล (Presentation of Data) การเก็บรวบนวมข้อมูล คือ, การนำเสนอข้อมูล (Presentation of Data) การเก็บรวบนวมข้อมูล ความหมาย, การนำเสนอข้อมูล (Presentation of Data) การเก็บรวบนวมข้อมูล คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu