ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เทคโนโลยีโลจิสติกส์?, เทคโนโลยีโลจิสติกส์? หมายถึง, เทคโนโลยีโลจิสติกส์? คือ, เทคโนโลยีโลจิสติกส์? ความหมาย, เทคโนโลยีโลจิสติกส์? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เทคโนโลยีโลจิสติกส์?

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ ด้านเทคโนโลยี  และด้านการบริการ และการบริหารสินค้าคงคลัง

คำตอบ

เทคโนโลยีโลจิสติกส์ xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office                   ปัจจุบัน ภายใต้ระบบการค้าเสรี ได้เกิดการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นมาก ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างกว้างขวางในการจัดการทั้งอุปสงค์และอุปทาน ธุรกิจไม่สามารถดำเนินอยู่ได้เพียงผู้เดียว การดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุคนี้จำเป็นที่จะต้องหันมาจับมือกับธุรกิจรอบตัว ธุรกิจรอบตัวที่กล่าวถึงนี้จะรวมทั้งรอบตัวในแนวดิ่งและแนวราบ ความร่วมมือระหว่างธุรกิจในแนวดิ่งจะรวมถึงธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลผลิตจริงในสายการผลิตของตน ตั้งแต่ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้จัดส่ง ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้าและลูกค้า ส่วนความร่วมมือในแนวราบนั้นจะรวมถึงธุรกิจที่มีลักษณะส่งเสริมสนับสนุนหรือเป็นคู่ค้าที่มีประโยชน์ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิต หรือยกระดับความสามารถของตนได้ ซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน แนวคิดการหันมาจับมือกับธุรกิจรอบตัวนี้เป็น แนวคิดที่เรียกว่า โซ่อุปทาน Supply chain ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ ซึ่งมีโลจิสติกส์ Logistics เป็นกลไกในการบริหาร ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้เริ่มยอมรับแนวความคิดของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และก่อให้เกิดการปรับปรุงแนวปฏิบัติให้ดีขึ้นในบางอุตสาหกรรม                   อย่างไรก็ตาม การนำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าที่ควร โดยเฉพาะในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Small and Medium Enterprise หรือ SME หรือเกิดการลงทุนที่สูงมากในการนำหลักการนี้ไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ การนำเอาวิทยาการด้านโลจิสติกส์ทีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดมาประยุกต์ใช้งานนั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านนี้อย่างแท้จริง ล่าสุด เมื่อเดือน มีนาคม 2548 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช ได้จัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยขึ้น โดยมีกลยุทธ์หลักข้อในการส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน อีกด้วย ที่มา ข้อมูลเพิ่มเติม 206 3 A----rfid-- amp Itemid 53

เทคโนโลยีโลจิสติกส์, เทคโนโลยีโลจิสติกส์ หมายถึง, เทคโนโลยีโลจิสติกส์ คือ, เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ความหมาย, เทคโนโลยีโลจิสติกส์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu