ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ขาดนัดยื่นคำให้การ แล้ว จะขาดนัดพิจารณาได้หรือไม่?, ขาดนัดยื่นคำให้การ แล้ว จะขาดนัดพิจารณาได้หรือไม่? หมายถึง, ขาดนัดยื่นคำให้การ แล้ว จะขาดนัดพิจารณาได้หรือไม่? คือ, ขาดนัดยื่นคำให้การ แล้ว จะขาดนัดพิจารณาได้หรือไม่? ความหมาย, ขาดนัดยื่นคำให้การ แล้ว จะขาดนัดพิจารณาได้หรือไม่? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ขาดนัดยื่นคำให้การ แล้ว จะขาดนัดพิจารณาได้หรือไม่?

ถ้าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การแล้วจำเลยจะขาดนัดพิจารณาได้หรือไม่ nbsp

คำตอบ

                  จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ หมายถึง กรณีที่จำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การโดยชอบแล้ว     จำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล และจำเลยมิได้ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ ซึ่งตามกฎหมายจะถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การทันที     อย่างไรก็ตาม แม้จำเลยจะขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การแล้ว แต่ก็ยังอาจขาดนัดยื่นคำให้การได้ ถ้าศาลไม่อนุญาตขยายระยะเวลาให้ยื่นคำให้การ เนื่องจากไม่มีเหตุผลสมควร     การขาดนัดยื่นคำให้การจะมีได้เฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้น ในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาไม่มีการขาดนัดยื่นคำให้การ xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office ทางแก้สำหรับจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การ                   กรณีจำเลยมาศาลก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี ให้จำเลยแจ้งต่อศาลว่าประสงค์จะต่อสู้คดีและขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ยื่นคำให้การ ดังนี้     หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยมิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การหรือมีเหตุอื่นอันสมควร     ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การ จากนั้นศาลจะดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ตั้งแต่เวลาที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ     จำเลยสามารถแจ้งต่อศาลว่าประสงค์จะสู้คดีเป็นหนังสือหรือแจ้งด้วยวาจาก็ ได้ โดยจำเลยอาจมาศาลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นหรือแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการแทนก็ได้     การขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การ ศาลต้องสอบถามฝ่ายโจทก์ก่อน หรือหากจำเลยยื่นคำขอเป็นหนังสือ ก็ต้องส่งสำเนาคำขอให้โจทก์ เพื่อให้โอกาสโจทก์คัดค้าน จากนั้นศาลจะพิจารณาสั่งตามรูปคดีไป     กรณีที่จำเลยมาศาลก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี แต่จำเลยมิได้แจ้งต่อศาลว่าประสงค์จะสู้คดี หรือศาลไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การ ดังนี้จำเลยมีสิทธิถามค้านพยานโจทก์ที่อยู่ระหว่างการสืบพยานได้ แต่จำเลยไม่มีสิทธินำพยานของตนเข้าสืบ ข้อควรระวัง                   กรณีที่จำเลยไม่ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือศาลกำหนด โจทก์มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ฝ่ายโจทก์ชนะคดีเพราะเหตุจำเลยขาดนัดภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นกำหนดระยะเวลายื่นคำให้การของจำเลย มิฉะนั้น ศาลอาจมีคำสั่งจำหน่ายคดีของโจทก์ได้ ผลของการจงใจขาดนัดยื่นคำให้การ                   1 จำเลยจะนำพยานของตนเข้าสืบไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลหรือพยานเอกสาร                   2 จำเลยมีสิทธิถามค้านพยานโจทก์ได้ การขาดนัดพิจารณา                   การขาดนัดการพิจารณา คือ คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาล ไม่ว่าจะเป็นตัวความหรือผู้มีสิทธิทำการแทนตัวความ เช่น ผู้รับมอบอำนาจและทนายความ ในวันสืบพยานและไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดพิจารณา ข้อมูลในเวบไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ ที่มา

ขาดนัดยื่นคำให้การ แล้ว จะขาดนัดพิจารณาได้หรือไม่, ขาดนัดยื่นคำให้การ แล้ว จะขาดนัดพิจารณาได้หรือไม่ หมายถึง, ขาดนัดยื่นคำให้การ แล้ว จะขาดนัดพิจารณาได้หรือไม่ คือ, ขาดนัดยื่นคำให้การ แล้ว จะขาดนัดพิจารณาได้หรือไม่ ความหมาย, ขาดนัดยื่นคำให้การ แล้ว จะขาดนัดพิจารณาได้หรือไม่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu