ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

อยากเรียนเภสัชต้องทำยังไงบ้างคะ?, อยากเรียนเภสัชต้องทำยังไงบ้างคะ? หมายถึง, อยากเรียนเภสัชต้องทำยังไงบ้างคะ? คือ, อยากเรียนเภสัชต้องทำยังไงบ้างคะ? ความหมาย, อยากเรียนเภสัชต้องทำยังไงบ้างคะ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

อยากเรียนเภสัชต้องทำยังไงบ้างคะ?

จะเรียนเภสัชควรมีพื้นฐานวิชาอะไรบ้างค่ะ แล้วต้องเป็นคนลักษณะยังไงจึงเหมาะสม และต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

คำตอบ

  เภสัชกร Pharmacist ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้ปรุงยา จ่ายยา และสิ่งที่เกี่ยวข้องตามใบสั่งหรือตามสูตร และอาจทำการผลิต ควบคุมคุณภาพ หรือวิจัยและพัฒนายาหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของงานที่ทำ ค้นคว้า และพัฒนาสูตรยาตำรับใหม่ๆ เพื่อขึ้นทะเบียนและส่งสูตรที่สำเร็จแล้วให้ฝ่ายผลิตเพื่อทำการผลิตยาออกจำหน่าย ควบคุมการผลิตยาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ ตรวจสอบยาที่ผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ปรุงยา จ่ายยาและสิ่งที่เกี่ยวข้องตามใบสั่งหรือตามสูตร เตรียมการผลิตยา เช่นยาน้ำ ยาขี้ผึ้ง ยาผง ยาเม็ดกลม ยาเม็ดแบน แค็ปซูล และยาฉีดตามใบสั่งของแพทย์หรือตามสูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว ชี้แจงแก่แพทย์ พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานในแขนงอื่นๆ ทางการแพทย์เกี่ยวกับยา เคมีภัณฑ์และการใช้สิ่งนั้นๆ ควบคุมและจ่ายยาเสพติดให้โทษ ยาพิษ และสารพิษที่ต้องการใช้เพื่อการแพทย์ กิจการในบ้าน อุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม และจ่ายสิ่งนั้นๆ ตามกฎข้อบังคับ ทำหน้าที่วิเคราะห์และทดสอบตามปกติ เพื่อให้ทราบชนิดความบริสุทธิ์และความแรงของยา จัดระเบียบและควบคุมรักษายาในคลังทำบัญชีประจำคลังโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น ยาเสพติดให้โทษ ยาอันตราย ยาสามัญ เคมีภัณฑ์และเครื่องใช้ในการแพทย์ อาจจัดซื้อเวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์และสะสมเครื่องใช้ในการแพทย์ไว้จ่ายแก่คนไข้ และห้องรักษาโรค อาจผลิต จำหน่าย และชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น สุขภัณฑ์ เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์สำหรับเกษตรกรรมและพืชสวน และยาสำหรับสัตว์ ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นเครื่องจักรที่ใช้ผลิตยา เครื่องมือในการวิเคราะห์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มีสุขภาพกายและจิตใจดี ไม่พิการ ไม่ตาบอดสี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถเป็นผู้นำได้เนื่องจากอาจจะทำงานควบคุมผู้อื่นโดยเฉพาะในงานการผลิต มีบุคลิกภาพดี รักในอาชีพนี้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมสูง ต้องมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เคมีชีววิทยา และสามารถสอบได้คะแนนดีในวิชาเหล่านี้ ชอบการค้นคว้าทดลอง การใช้ปัญญาในการวิเคราะห์ มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนี้ต้องชอบการ ท่องจำ เพราะจำเป็นต้องจำชนิดของยา ส่วนประกอบของยา ชื่อและประโยชน์ของต้นไม้ที่มีฤทธิ์ทางยารวมทั้งชื่อยาและชื่อสารเคมี ที่ใช้ในการรักษาโรค                     ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี จากสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม

อยากเรียนเภสัชต้องทำยังไงบ้างคะ, อยากเรียนเภสัชต้องทำยังไงบ้างคะ หมายถึง, อยากเรียนเภสัชต้องทำยังไงบ้างคะ คือ, อยากเรียนเภสัชต้องทำยังไงบ้างคะ ความหมาย, อยากเรียนเภสัชต้องทำยังไงบ้างคะ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu