ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

vaian?, vaian? หมายถึง, vaian? คือ, vaian? ความหมาย, vaian? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

vaian?

มาจากหนึ่งในสามของทฤษฎีความควาดหวัง

คำตอบ

ทฤษฎีความคาดหวัง Expertancy Theory xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office                     ทฤษฎีความคาดหวังนี้ ได้มีนักพฤติกรรมศาสตร์หลายท่านได้เสนอแนวคิดไว้ เช่น Kurt   Lewin Edword Tolman Victor H Vroom Portor และ Lawer เป็นต้น     ดังนั้นทฤษฎีความคาดหวังที่กล่าวนี้จะอยู่ในรูปของกลุ่มทฤษฎี และเพื่อความเข้าใจจะกล่าวถึงทฤษฎีในกลุ่มนี้ตามลำดับดังนี้   ทฤษฎีความคาดหวัง ของ Kurt Lewin และ Edward Tolman                     ในประเด็นของการให้ผลตอบแทนทฤษฎีนี้กล่าวไว้ว่า การที่บุคคลจะทำงานทุ่มเทมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ ระดับความเข้มข้นของความต้องการผลตอบแทนและความคาดหวังของบุคคลนั้นว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะได้รับการตอบสนองดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น นาย ก มีความต้องการที่จะได้รับเงินเดือนขั้นพิเศษประจำปีด้วยเห็นว่าการได้รับขั้นพิเศษนั้นมีคุณค่ากับตน และความคาดหวังไว้ถ้าตนเองได้ทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่โอกาสในการได้รับขั้นพิเศษก็จะสูง นาย ก ก็จะพยายามทำงานในลักษณะที่ทุ่มเทมากขึ้น ในทำนองกลับกัน ถ้านาย ก ทราบว่าปีนี้ไม่มีนโยบายให้ขั้นพิเศษ แม้ว่า นาย ก จะมีความต้องการเพียงใดก็ไม่มีโอกาส นาย ก ก็จะไม่พยายามทุ่มเททำงานดังนี้ เป็นต้น   ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom                     ทฤษฎีนี้เสนอโดย Victor   H Vroom   1994 มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของ Lewin และ Tolman   แต่ได้ขยายความโดยเสนอในรูปของตัวแบบ model   ของความคาดหวังในการทำงานที่เรียกว่า VIE Model   หรือ VIE Theory                     V Valance   คือ ระดับความรุนแรงของความต้องการของบุคคลในเป้าหมายรางวัลกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ คุณค่าความสำคัญของรางวัลที่บุคคลให้กับรางวัลนั้น                     I   Instrumentality คือความเป็นเครื่องมือของผลลัพธ์ 1 ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ 2 เช่นการทุ่มเทในการทำงานจะนำไปสู่การพิจารณาขั้นพิเศษเป็นต้น                     E Expectancy   คือความคาดหวังถึงความเป็นไปของการได้ซึ่งผลลัพธ์หรือรางวัลที่ต้องการเมื่อแสดงพฤติกรรมบางอย่าง   ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม

vaian, vaian หมายถึง, vaian คือ, vaian ความหมาย, vaian คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu