ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ถ้าเปิดร้านนวดแผนไทยที่สเปน ต้องทำอย่างไรบ้างค๊ะ?, ถ้าเปิดร้านนวดแผนไทยที่สเปน ต้องทำอย่างไรบ้างค๊ะ? หมายถึง, ถ้าเปิดร้านนวดแผนไทยที่สเปน ต้องทำอย่างไรบ้างค๊ะ? คือ, ถ้าเปิดร้านนวดแผนไทยที่สเปน ต้องทำอย่างไรบ้างค๊ะ? ความหมาย, ถ้าเปิดร้านนวดแผนไทยที่สเปน ต้องทำอย่างไรบ้างค๊ะ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ถ้าเปิดร้านนวดแผนไทยที่สเปน ต้องทำอย่างไรบ้างค๊ะ?

เพื่อนชาวสเปนมีรีสอร์ทอยากเปืดร้านนวด ต้องทำอย่างไรบ้างค๊ะ 

คำตอบ

ข้อมูลด้านล่างนี้ คงพอจะเปรียบเทียบ หรือ เป็นแนวทางได้บ้างค่ะ กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจสปาและนวดแผนไทยในสหราชอาณาจักร           Contributed by สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน     Monday 18 July 2005   ข้อมูลทั่วไป ธุรกิจบริการรักษาสุขภาพในรูปแบบต่างๆได้กลายมาเป็นที่นิยมรู้จักเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในสหราชอาณาจักรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ธุรกิจบริการสุขภาพในรูปแบบของ Health Spa นับว่าปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในสหราชอาณาจักร โดยปรากฏว่ามีธุรกิจบริการทั้งในลักษณะของ Health Spa Hotel amp Resort Spa และ Health Farm เป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งในรูปของ Day Spa ที่เป็นบริการในลักษณะของสปาเพื่อเสริมความงามและเพื่อการผ่อนคลาย ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์สุขภาพและออกกำลังกาย โรงแรม และสถานเสริมความงามที่นอกจากให้บริการในด้านเสริมความงามแล้ว อาจรวมบริการนวดหน้า การใช้สมุนไพรบำบัดรักษาผิวและเสริมความงาม ตลอดจนการนวดเพื่อผ่อนคลายด้วย ซึ่งปรากฏว่าบริการนวดแผนไทยได้เริ่มเป็นที่สนใจและรู้จักเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีศูนย์บริการสุขภาพและสปาหลายแห่งได้มีการให้บริการนวดแผนไทย หรือ Thai Room และเริ่มมีนักธุรกิจไทยที่เปิดบริการนวดแผนไทยบ้างแล้ว โดยยังเป็นเพียงธุรกิจขนาดเล็กที่ยังอาจไม่ได้มาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากทางการสหราชอาณาจักรยังไม่มีการกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพมาตรฐานของธุรกิจประเภทนี้แต่อย่างใด ขณะนี้ The Spa Business Association ร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว VisitBritish จึงกำลังดำเนินการสำรวจศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานธุรกิจสปา The National Quality Standard for the Spa Industry ต่อไป การจัดตั้งธุรกิจสปาและนวดแผนไทย 2 1 ผู้ประสงค์จะจัดตั้งธุรกิจสปาและนวดแผนไทยต้องยื่นจดทะเบียนดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไปกับหน่วยงานท้องถิ่น Local Authority หรือเทียบเท่ากับเทศบาลเขตพื้นที่นั้นๆ โดยมีหน่วยงาน The Environmental Health Department ของเขตพื้นที่นั้นเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการขออนุญาตการใช้อาคารสถานที่ในการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ หากเป็นอาคารสถานที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจจะต้องติดต่อกับ City Planning Inspectorate ของเขตพื้นที่ และยื่นขอเปลี่ยนใบอนุญาตใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจดังกล่าวก่อนด้วย ทั้งนี้ โดยที่ผู้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจสปาจะต้องมีความรู้และข้อมูลพื้นฐานที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ รวมทั้งอาจต้องเสนอแผนการดำเนินธุรกิจ Business Plan เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 2 2 ผู้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการนวดจะต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิและความรู้ประสบการณ์ด้านการนวดเป็นอย่างดี และจะต้องยื่นจดทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบของเขตพื้นที่ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ส่วนพนักงานที่จะให้บริการด้านการนวดในสถานที่ให้บริการนวดจะต้องมีใบรับรอง Cerificate การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนวด หรือ Diploma รับรองคุณวุฒิจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ Qualified Institution แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถปฏิบัติงานในสถานที่นวดบำบัดกายหรือบริการนวดให้แก่บุคคลทั่วไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 2 3 การนวดแผนไทยถูกจัดอยู่ในประเภทการนวดกายบำบัด Special Treatment ที่รวมการนวดในหลายรูปแบบ เช่น การนวดฝ่ามือและฝ่าเท้า Reflexology การใช้สมุนไพรควบคู่กับการนวด Aromatherapy และการนวดร่างกาย Body Massage ซึ่งผู้เชี่ยวชาญการนวดกายบำบัดจะต้องสามารถให้รายละเอียดความเชี่ยวชาญของตนได้อย่างชัดเจน โดยจะแตกต่างจากการนวดแบบธรรมดาเพื่อผ่อนคลาย Body Treatment ตามแบบของทางตะวันตกทั่วไป ซึ่งไม่เน้นคุณลักษณะพิเศษของการกายบำบัดแต่อย่างใด 2 4 ในการต้องยื่นจดทะเบียนต่อหน่วยงาน The Environmental Health Department ของเขตพื้นที่ ผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครและแนบเอกสารสำคัญดังนี้ รายละเอียดของสถาบันที่ได้ใบรับรอง และคุณวุฒิ Qualification 1 การตรวจสอบประวัติ Record of Criminal Convictions 2 รายละเอียดความเชี่ยวชาญในการนวดกายบำบัดแบบ Special Treatment 3 รูปถ่ายสี ขนาดพาสปอร์ต หน้าตรง 4 ใบ 4 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ ในบางกรณีอาจต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ยื่นใบสมัครด้วย หากไม่ผ่านการตรวจสอบผู้สมัครสามารถร้องขอให้หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการพิจารณาใบสมัครอีกครั้งหนึ่งก็ได้ 2 5 เนื่องจากปัจจุบันทางการอังกฤษยังไม่ได้กำหนดระเบียบหรือมีระบบเกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตธุรกิจสปาและบริการนวดโดยตรง No overall spa licensing system ทำให้การพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละเขตพื้นที่ อาจมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่แตกต่างกันบ้าง ดังนั้น จึงควรติดต่อสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของเขตพื้นที่โดยตรงด้วย ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย Health amp Safety ผู้ประกอบธุรกิจสปาและบริการนวดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ Health and Safety at Work Act 1974 ฉบับแก้ไขปรับปรุงปี 1992 Sanitary Conveniences Regulations 1964 และ Fire Protections Act 1971 เป็นกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ความสะอาด และการป้องกันอัคคีภัย โดยกฎหมายยังกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องมีการประกันภัยอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยแก่พนักงานและลูกค้าผู้ใช้บริการที่เรียกว่า Public Liability Insurance ด้วย การขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และนำเข้าพนักงานนวดจากต่างประเทศ 4 1 ผู้ประกอบธุรกิจสปาและบริการนวดที่ประสงค์จะนำเข้าพนักงานไปทำงานในสหราชอาณาจักร จะต้องยื่นขออนุญาตหรือขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ต่อหน่วยงาน The Immigration and Nationality Directorate โดยจะต้องเสนอแผนการดำเนินธุรกิจ Business Plan พร้อมทั้งระบุเกี่ยวกับการจ้างงาน รวมทั้งความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าพนักงานจากต่างประเทศด้วย โดยอาจสามารถตรวจสอบข้อมูลโดยจากหน่วยงานนี้ได้โดยตรงที่เว็บไซต์ www workpermits gov uk 4 2 เมื่อได้รับการอนุญาตให้นำเข้าพนักงานหรือใบอนุญาตทำงานแล้ว จะต้องทำการยื่นขอการประทับลงตราหนังสือเดินทางหรือวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศสหราชอาณาจักรต่อฝ่ายกงสุลของสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย โดยจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานการได้รับการอนุญาตหรือใบอนุญาตทำงานข้างต้นประกอบ และอาจมีการสัมภาษณ์บุคคลที่จะเดินทางไปทำงานเป็นพนักงานนวดดังกล่าวด้วย ซึ่งอาจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรงจากสถานทูตหรือสถานกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย หรือที่เว็บไซต์ www britishembassy gov uk ข้อมูลอื่นๆ The British Spas Federation เป็นสมาคมธุรกิจสปาในสหราชอาณาจักรที่มีการก่อตั้งมานานนับแต่ในปี ค ศ 1917 ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น The Spa Business Association ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำลังพยายามจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาส่งเสริมธุรกิจสปาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจอาจสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของทางสมาคมที่ www spabusinessassociation co uk หรือ www britishspa co uk ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2547

ถ้าเปิดร้านนวดแผนไทยที่สเปน ต้องทำอย่างไรบ้างค๊ะ, ถ้าเปิดร้านนวดแผนไทยที่สเปน ต้องทำอย่างไรบ้างค๊ะ หมายถึง, ถ้าเปิดร้านนวดแผนไทยที่สเปน ต้องทำอย่างไรบ้างค๊ะ คือ, ถ้าเปิดร้านนวดแผนไทยที่สเปน ต้องทำอย่างไรบ้างค๊ะ ความหมาย, ถ้าเปิดร้านนวดแผนไทยที่สเปน ต้องทำอย่างไรบ้างค๊ะ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu