ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ออกจากงานเกิน 6 เดือนแล้วต้องการยื่นประกันตนเองใหม่ทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร?, ออกจากงานเกิน 6 เดือนแล้วต้องการยื่นประกันตนเองใหม่ทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร? หมายถึง, ออกจากงานเกิน 6 เดือนแล้วต้องการยื่นประกันตนเองใหม่ทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร? คือ, ออกจากงานเกิน 6 เดือนแล้วต้องการยื่นประกันตนเองใหม่ทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร? ความหมาย, ออกจากงานเกิน 6 เดือนแล้วต้องการยื่นประกันตนเองใหม่ทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 8
คำถาม

ออกจากงานเกิน 6 เดือนแล้วต้องการยื่นประกันตนเองใหม่ทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร?

ออกจากงานเกิน 6 เดือนแล้วต้องการยื่นประกันตนเองใหม่ทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร

คำตอบ

                  กรณีที่ผู้ประกันตนลาออกจากงานและมีความประสงค์ ขอใช้สิทธิประกันสังคมต่อหลังลาออกจากงานจะต้อง ยื่นสมัครผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง โดยผู้ประกันตนที่สามารถสมัครได้ คือ ผู้ประกันตนที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ และส่งเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือน โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะต้องนำส่งเงินสมทบด้วยตนเองในอัตราร้อยละ 9 จากฐานเดือน 4 800 บาท จำนวนเดือนละ 432 บาท ซึ่งจะได้รับการคุ้มครอง 6 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตรและชราภาพ สามารถยื่นสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สปส 1-20 พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา ได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ จังหวัด ที่ท่านสะดวก xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office                     ทั้งนี้ ในกรณีของท่านไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ เนื่องจากเลยระยะเวลาตามที่กฎหมายประกันสังคมกำหนด ขอแนะนำให้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งจะให้ความคุ้มครองทั้ง 3 กรณี คือ กรณีเสียชีวิตหรือ กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ ซึ่งจะต้องจ่ายเงินสมทบเป็นรายปีละ 3 360 บาท                     หลักฐานที่จะต้องใช้ประกอบการสมัครคือ                       - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ                     - บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้พร้อมสำเนา                     - ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา                     - ใบรับรองแพทย์                       หากท่านมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม หรือที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ จังหวัด ทุกแห่งที่ท่านสะดวกในการติดต่อ   ที่มา ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 60 amp mod view amp qid 36

ออกจากงานเกิน 6 เดือนแล้วต้องการยื่นประกันตนเองใหม่ทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร, ออกจากงานเกิน 6 เดือนแล้วต้องการยื่นประกันตนเองใหม่ทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร หมายถึง, ออกจากงานเกิน 6 เดือนแล้วต้องการยื่นประกันตนเองใหม่ทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร คือ, ออกจากงานเกิน 6 เดือนแล้วต้องการยื่นประกันตนเองใหม่ทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร ความหมาย, ออกจากงานเกิน 6 เดือนแล้วต้องการยื่นประกันตนเองใหม่ทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu