ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คุณธรรมคืออะไร จริยธรรมคืออะไร?, คุณธรรมคืออะไร จริยธรรมคืออะไร? หมายถึง, คุณธรรมคืออะไร จริยธรรมคืออะไร? คือ, คุณธรรมคืออะไร จริยธรรมคืออะไร? ความหมาย, คุณธรรมคืออะไร จริยธรรมคืออะไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 7
คำถาม

คุณธรรมคืออะไร จริยธรรมคืออะไร?

ช่วยบอกด้วยนะคะ ความหมายของ 2 คำนี้

คำตอบ

1 ความหมายของคุณธรรม xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office                     พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน 2530   190   ได้ให้ความหมายของ คุณธรรมว่า คุณธรรม   หมายถึง   สภาพคุณงามความดีหรือหน้าที่อันพึงมีอยู่ในตัว                     ลิขิต   ธีรเวคิน 2548 ได้กล่าวไว้ว่า   คุณธรรม คือ จิตวิญญาณของปัจเจกบุคคล ศาสนาและอุดมการณ์   เป็นดวงวิญญาณของปัจเจกบุคคลและสังคมด้วย   ปัจเจกบุคคลต้องมีวิญญาณ สังคมต้องมีจิตวิญญาณ คุณธรรมของปัจเจกบุคคลอยู่ที่การกล่อมเกลาเรียนรู้โดยพ่อแม่   สถาบันการศึกษา   ศาสนา   พรรคการเมืองและองค์กรของรัฐ                     รองศาสตราจารย์   ดร ทิศนา   แขมมณี   2546   4 ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ดีงาม ซึ่งเป็นภาวะนามธรรมอยู่ในจิตใจ                     สัญญา สัญญาวิวัฒน์   2527     387   ได้ให้ความหมายว่า คุณธรรม หมายถึง ความดี ความงาม ความซื่อสัตย์ ความพอดี ความอดทน ขยันหมั่นเพียร                     จากความหมายของคุณธรรมที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า คุณธรรม หมายถึง หลักของความดี ความงาม ความถูกต้อง ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระทำ   ทางกาย     วาจาและจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหลักประจำใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและสังคม   2   ความหมายของจริยธรรม                         มีผู้ให้ความของคำว่า  

คุณธรรมคืออะไร จริยธรรมคืออะไร, คุณธรรมคืออะไร จริยธรรมคืออะไร หมายถึง, คุณธรรมคืออะไร จริยธรรมคืออะไร คือ, คุณธรรมคืออะไร จริยธรรมคืออะไร ความหมาย, คุณธรรมคืออะไร จริยธรรมคืออะไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu