ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คาถาบูชาพระเกศ?, คาถาบูชาพระเกศ? หมายถึง, คาถาบูชาพระเกศ? คือ, คาถาบูชาพระเกศ? ความหมาย, คาถาบูชาพระเกศ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

คาถาบูชาพระเกศ?

อยากทราบคาถาบูชาพระเกศค่ะเกิดวันอังคาร ปีชวด  ต้องบูชาพระเกศชื่อว่าอะไรค่ะอยากทราบมากๆค่ะ

คำตอบ

คาถาบูชาพระเกตู xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office   ๏   เกตุเทว   นโม   ตฺยตฺถุ                                       นาคพาหนยายิโน โย   โส   เกตุมหาเทโว                                           โสวณฺณาภรณภูสิโต สห   โส   ปริวาเวน                                                     อิธาคจฺฉตุ   มณฺฑเล ทสฺสนีเย   มนุญฺญมฺหิ                                               เทวารเห   สุสชฺชิเต ทีปธูเป   จ   ปุปฺผานิ                         เทวาภิมานเน   อิเม มนุสํ   ขชฺชโภชฺชญฺจ                                               เทวสํ   เวสนํ   อิมํ สาธุโน   มงฺคลเทโว   โส                                       ปฏิคฺคณฺหาตุ   สาธุกํ ยํ   ยญฺจ   กุสลํ   กมฺมํ                                               สญฺจิตฺตํ   โน   ยถาพลํ ตสฺมิมฺปิ   ปุญฺญพีชมฺหิ                                             ปตฺติโก   อนุโมทตุ อิจฺเจวํ   มงฺคลเทโว   โส                                       ธมฺมามิเสหิ   มานิโต สมฺมา   ตํ   อนุปาเลตุ                                               อาโรเ คฺยน   สุเขน   จ อิมาย   เทวปูชาย                                                     อมฺหํ   ขมนฺตุ   เทวตา เทวาภิราธนตฺถาย                                                     พลิสกฺการวาหสา ชื่อเจ้าภาพเป็นภาษาบาลี                             เมตฺตํ   กโรนฺตุ   เทวตา เกตุเทวานุภาเวน                                                       สพฺพโสตฺถี   ภวนุ   เต   ฯ   คาถาอัญเชิญพระเกตุ                       ๏   เกตุเทว   ข้าแต่พระเกตุเทพสุนทร   ผิวบวรพรรณพิสุทธิ์   ทองชุมพูนุทเทียมทัด   อาภรณ์พัสตร์ภูษาสุวรรณ์   งามแพรวพรรณผ่องศรี   ทรงพาสุกรีอุรคราช   ขออภิวาทวันทนพิเศษ   แด่องค์พระเกตุอุดมศักดิ์   พร้อมเทพพรรคบริวาร   เชิญมาสถิตในสถานมณฑล   อันโสภณไพโรจน์   ชวลิตโชติชูหฤทัย   ข้าตั้งใจบรรจงจัด   จำรูญรัตน์พรรณพิเศษ   เชิญอมรเทเวศเสด็จมา   รับเครื่องวรามิสบำบวง     สังเวยสรวงสักการ   นานาวิธานธูปประทีป   เรียบก้านกลีบมาลาร้อย   ระย้าย้อยพุ่มพะนม   น่าพึงชมตรูตา   ภักษ์โภชชาของมนุษย์   อันบริสุทธิ์อุดมเลิศ   ข้าบรรเจิดบรรจงถวาย   อเนกหลายเลิศล้ำ   เทพนั้นซ้ำเชิญบริรักษ์   พิทักษ์     ชื่อเจ้าภาพ   นั้น   ให้เปลื้องปราศจากโรค   นฤโศกเกษมสุข   นฤทุกข์ปราศจากภัย   กุศลใดยิ่งยง     ชื่อเจ้าภาพ   นั้น   บำเพ็ญ   เป็นบุญภาคพูนผล   จงเปรมกมลรับส่วนบุญ   สุนทรธรรมพลีบรรดามีเหล่านั้น   หฤทัยมั่นรับโมทนา   เกตุเทวาธิบดี   ขออัญชลีคำนับน้อม   บูชาพร้อมธรรมามิส   จงมีจิตกรุณา   เชิญรักษา   ชื่อเจ้าภาพ   นั้น   ให้เปลื้องปราศจากโรคไร้   เกษมสุขอย่าได้   เดือดร้อนอารมณ์ราญ ฯ                         ๏   เกตุเทพบริพารโสภิต   อันไพจิตร์อดิเรก   นานาเนกพ้นคณนา   เสด็จมายังสถาน   เชิญรับสักการเครื่องพลี   ควรยินดีสองประการ   เทพบริวารเหล่านั้น   จิตจงมั่นปรีดี   ด้วยพิธีเทพบูชา   เชิญเทพยดาทั้งหมด   จงเงือดงดโทษภัย   สิ่งใดๆ อย่ามี   ข้องราคีพานพะ   แด่   ชื่อเจ้าภาพ   นั้น   ซึ่งประสาทเครื่องพลี   เพื่อปรีดีปราโมทย์   เสร็จประโยชน์หมู่อมร   จงเพิ่มพรสุขสวัสดิ์   ชนมายุวัฒโนดม   สุขาภิรมย์สร่างเศร้า   แด่   ชื่อเจ้าภาพ   นั้น   จงเจริญศรีสรรพประสิทธิ์   ด้วยเทพฤทธิ์เดชานุภาพ   จงทุกคาบนิรันดร   สมดุจพรพร่ำให้   ขอจงสะดวกได้ดังประสงค์โสตถิเทอญ ฯ                         โหรบูชาจบแล้ว   พระสงค์เจริญพระพุทธมนตร์บทของพระเกตุ   คือขัดตำนาน   ชยํ   เทวมนฺสฺสานํ   ฯลฯ   สวด   ชยปริตร                         ถ้าสวด   นวคหายุสมธรรมขัดตำนาน   อาฆาตรหิโต   พุทฺโธ   ฯลฯ   สวด   อาฆาตวตฺถุ   อาฆาตวินย ฯ   ที่มา 432629 amp Ntype 3    

คาถาบูชาพระเกศ, คาถาบูชาพระเกศ หมายถึง, คาถาบูชาพระเกศ คือ, คาถาบูชาพระเกศ ความหมาย, คาถาบูชาพระเกศ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu