ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลด้วยหลักธรรมาภิบาล?, การส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลด้วยหลักธรรมาภิบาล? หมายถึง, การส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลด้วยหลักธรรมาภิบาล? คือ, การส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลด้วยหลักธรรมาภิบาล? ความหมาย, การส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลด้วยหลักธรรมาภิบาล? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลด้วยหลักธรรมาภิบาล?

ความหมายของการส่งเสริมการปฏิบัติงานวิธีการส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

คำตอบ

                  หลักธรรมาภิบาล Good Governance มาจากคำว่า ธรรมะ อภิบาล หมายความว่าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office                   หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ใน ความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแผนภาพ ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้                   1 หลักนิติธรรม The Rule of Law                   2 หลักคุณธรรม Morality                   3 หลักความโปร่งใส Accountability                   4 หลักการมีส่วนร่วม Participation                   5 หลักความรับผิดชอบ Responsibility                   6 หลักความคุ้มค่า Cost

การส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลด้วยหลักธรรมาภิบาล, การส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลด้วยหลักธรรมาภิบาล หมายถึง, การส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลด้วยหลักธรรมาภิบาล คือ, การส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลด้วยหลักธรรมาภิบาล ความหมาย, การส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลด้วยหลักธรรมาภิบาล คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu