ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สังคมประกิต?, สังคมประกิต? หมายถึง, สังคมประกิต? คือ, สังคมประกิต? ความหมาย, สังคมประกิต? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

สังคมประกิต?

ความหมายของคำว่า  สังคมประกิต

คำตอบ

                  สังคมประกิต หรือ สังคมกรณ์ Socialization Process คือ กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งดำเนินอยู่ตลอดเวลาที่มนุษย์มีลมหายใจ เป็นกระบวนการได้มาซึ่งวัฒนธรรมและลักษณะทางสังคม เพื่อที่สังคมจะได้ใช้เป็นกระบวนการที่มาให้สมาชิกทุกคน โดยเฉพาะสมาชิกใหม่ของสังคมได้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของสังคมและเนื้อหาของวัฒนธรรมในขั้นต่อมาเพื่อที่สมาชิกจะได้ยอมรับกฎเกณฑ์เหล่านั้น และในท้ายที่สุดสมาชิกซึมซับเอากฏเกณฑ์และเนื้อหานั้นเข้าไปไว้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วๆ ไปของสังคมและเป็นไปตามวัฒนธรรมของกลุ่มของตน xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office   ที่มา ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0702501 lasson 201-1-0 html   ความหมายของสังคมประกิต socialization                     จอห์น เอ คลอเสน กล่าวว่า ไม่น่าจะต้องพยายามให้คำจำกัดความหรือจำกัดวงแนวความคิดกันนักหนา แต่น่าจะมุ่งความสนใจไปที่การเรียนรู้ทางสังคม ที่จะมีผลต่อไปในการประพฤติปฏิบัติในอนาคตดีกว่า                     เฮอร์ล็อค ว่า กระบวนการสังคมประกิต เป็นกระบวนการบุคคลได้เรียนรู้เพื่อจะได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของกลุ่ม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่ม                     แมค เดวิด และฮารารี่ ว่าสังคมประกิตหมายถึง ลำดับของประสบการการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจากการบูรณาการของแต่ละบุคคลในสังคม คาบเกี่ยวกันระหว่างจิตวิทยาสับคม กับจิตวิทยาพัฒนาการ                     วิลเลียม เฮช ซีเวลล์ ว่า สังคมประกิต เป็นกระบวนการที่มนุษย์เราใช้เสาะแสวงหาทักษะ ความรู้ เจตคติ ค่านิยม และพลังชักจูง ซึ่งมีและเป็นอยู่ในกลุ่มที่เราจะต้องเข้าเป็นสมาชิก                     บรูม และ เซลซ์นิค ว่า การอบรมให้รู้ระเบียบของสังคมเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องประสบตั้งแต่เล็กตนโตเป็นผู้ใหญ่ การอบรมสั่งสอนนั้นทำให้มนุษย์มีคุณลักษณะความสามารถ อุดมคติ คุณค่า และรูปแบบของพฤติกรรมก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง จึงอาจกล่าวได้ว่า อารอบรมเลี้ยงดู หรือ ขบวนการสังคมประกิต นี้เป็นกระบวนการทำให้รู้ระเบียบทางสังคม โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรม และเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ                     สุรางค์ จันทน์เอม ว่า สังคมประกิต หมายถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่สอดคล้องกับบุคคลส่วนใหญ่ของสังคม เป็นพฤติกรรมที่สังคมคาดหวัง และบุคคลจะต้องเรียนรู้ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต เช่น เรื่องแนวความคิด ความเชื่อ เจตคติ ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆในสังคม เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   ที่มา   ข้อมูลเพิ่มเติม  

สังคมประกิต, สังคมประกิต หมายถึง, สังคมประกิต คือ, สังคมประกิต ความหมาย, สังคมประกิต คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu