ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

อยากบริจาคเลือดต้องทำอย่างไรบ้าง?, อยากบริจาคเลือดต้องทำอย่างไรบ้าง? หมายถึง, อยากบริจาคเลือดต้องทำอย่างไรบ้าง? คือ, อยากบริจาคเลือดต้องทำอย่างไรบ้าง? ความหมาย, อยากบริจาคเลือดต้องทำอย่างไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

อยากบริจาคเลือดต้องทำอย่างไรบ้าง?

อยากบริจาคเลือดต้องทำอย่างไรบ้าง และต้องไปที่ไหน

คำตอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริจาคเลือด ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสมบัติของผู้บริจาคเลือด 1   อายุ bull   17 -   60 ปี bull   ผู้ที่มีอายุ 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง 2   น้ำหนักตัว bull   ไม่ต่ำกว่า 45 ก ก 3   สุขภาพ bull   สุขภาพแข็งแรง bull   นอนหลับอย่างน้อย 4 ชั่วโมง bull   ควรรับประทานอาหารก่อนการบริจาคเลือด bull   ไม่อยู่ในระหว่างกินยาปฏิชีวนะ หรือ ยากันเลือดแข็ง bull   ไม่ได้รับการถอนฟัน ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการบริจาคเลือด รวมทั้ง ไม่มีบาดแผลสด หรือแผลติดเชื้อตามร่างกาย 4   ประวัติความเจ็บป่วยด้วยโรคที่อาจถ่ายทอดไปยังผู้ป่วย bull   ไม่มีประวัติเคยเป็นโรคติดเชื้อ โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือชนิดซี bull   ไม่มีประวัติเคยตรวจพบเชื้อโรคตับอักเสบชนิดบี หรือชนิดซีในเลือด bull   ไม่มีประวัติเคยติดเชื้อโรคเอดส์ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ได้แก่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ขายบริการ ทั้งหญิงและชาย มีพฤติกรรมรักร่วมเพศหรือ เคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีด หรือเคยถูกต้องโทษคุมขัง bull   ไม่มีประวัติเป็นโรคมาลาเรียในระยะ 3 ปี bull   ไม่มีประวัติเป็นผู้เสพยาเสพติดชนิดฉีด bull   ไม่เคยได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดภายใน 1 ปี bull   ไม่เคยได้รับการสัก เจาะหู ฝังเข็มภายใน 1 ปี 5   ไม่มีประวัติความเจ็บป่วยที่การบริจาคเลือดอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง ได้แก่ bull   โรคเลือดจาง โรคลมชัก โรคความดันโลหิตสูง   เบาหวาน   โรคเลือดออกง่าย bull   โรคหัวใจ   วัณโรค   โรคตับ   โรคไต   มะเร็ง 6   การฉีดวัคซีนก่อนการบริจาคเลือด bull   Rabies โรคพิษสุนัขบ้า Encephalitis โรคเยื่อหุ้มอักเสบ Hepatites B Immunoglobulin ฉีดยาภายหลังการสัมผัสเชื้อ เว้นระยะ 1 ปี bull   Rubella หัดเยอรมัน Chickenpox อีสุกอีใส Anti ndash Tetanus IgG เว้นระยะเวลา     4   สัปดาห์ bull   Horse serum เว้นระยะเวลา 3 สัปดาห์ bull   Tetanus toxoid เว้นระยะเวลา 48 ชั่วโมง bull   Hepatitis B vaccine บริจาคเลือดได้ ถ้าไม่มีอาการผิดปกติ สำหรับกรณีให้ vaccine เพื่อป้องกันการติดเชื้อในผู้ที่ไม่เคยได้รับเชื้อมาก่อน 7 ความถี่ของการบริจาคเลือด bull   ผู้ชาย บริจาคเลือดได้ทุก   3 เดือน bull   ผู้หญิง บริจาคเลือดได้ทุก   6 เดือน แต่ต้องไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือกำลังมีประจำเดือน การเตรียมตัวก่อนไปบริจาคเลือด                   ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ชนิดซี ซิฟิลิส เชื้อ HIV อย่างน้อย 3 เดือนก่อนการบริจาคเลือด หลีกเลี่ยงการรับประทานหวานจัดหรือมันจัดก่อนการบริจาคเลือดเพราะจะทำให้พลาสมาขุ่น ต้องอยู่ในสภาพแข็งแรงและสบายดี หลีกเลี่ยงการบริจาคเลือดหากรู้สึกไม่สบาย   หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ ขั้นตอนการบริจาคเลือด   1 ชั่งน้ำหนักตัว   2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการบริจาคเลือด ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ   3 อ่านคำถามสำหรับผู้บริจาคเลือดและตอบตามความเป็นจริง   พร้อมทั้งลงชื่อ   4 เจ้าหน้าที่ซักถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติสุขภาพในอดีตและปัจจุบัน วัดความดันโลหิต   5 ตรวจความเข้มข้นของเลือด โดยเจ้าหน้าที่จะเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว ซึ่งถ้าต่ำกว่ามาตรฐาน ห้ามบริจาคเลือด   6 บริจาคเลือด โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะเจาะเลือดจากบริเวณข้อพับแขน ผู้ที่ต้องการยาชาควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเจาะ bull   การบริจาคเลือดกินเวลาประมาณ 5 ndash 6 นาที bull   อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเจาะเลือด เป็นของใหม่ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยและใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น bull   เมื่อบริจาคเลือดเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะปิดแผลให้สำลีและปลาสเตอร์ ควรใช้นิ้วมือกดทับตรงตำแหน่งที่เจาะและเหยียดแขนตรงไม่ง้อพับแขน จนกว่าเลือดจะหยุดไหล ระยะเวลาในการเจาะเลือด bull   รวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ   30 -   45   นาที การปฏิบัติตัวภายหลังการบริจาค 1   นอนพักสักครู่หลังการบริจาคเลือด ห้ามลุกขึ้นจากเตียงทันที เพราะอาจเวียนศีรษะเป็นลมได้ 2   ควรรับประทานขนมหวานและน้ำหวานที่จัดเตรียมไว้ให้ 3   เปลี่ยนสำลีปิดแผลด้วยปลาสเตอร์ปิดแผล ซึ่งควรดึงออกทิ้งในตอนเย็นของวันนั้น 4   หากมีอาการผิดปกติ ทั้งก่อน ขณะหรือหลังการบริจาคเลือด เช่น หน้ามืดเวียนศีรษะ ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันที 5   หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือประวัติที่ทำให้ไม่สามารถบริจาคเลือดได้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่และขอคำปรึกษาแนะนำจากแพทย์ 6   หากมีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นหลังการบริจาคเลือด ควรติดต่อภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช ตึก 72 ปี ชั้น 3 หรือโทรศัพท์แจ้งที่หมายเลข   0 ndash 2412 ndash 2424 ผลการตรวจเลือด 1   เลือดของท่านจะได้รับการตรวจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ o   หมู่เลือด ABO A B AB O และ Rh บวกหรือลบ o   ตรวจกรองหาแอนติบอดีต่อแอนติเจนของหมู่เลือดระบบต่างๆ o   ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อต่างๆ ที่ถ่ายทอดได้ทางเลือด o   โรคเอดส์ anti-HIV HIV antigen o   โรคตับอักเสบชนิดบี HBsAg o   โรคตับอักเสบชนิด ซี anti ndash HCV o   โรคซิฟิลิส VDRL 2   การส่งผลการตรวจเลือด ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดจะส่งผลดังกล่าวไปให้ท่านที่แจ้งความประสงค์ไว้ พร้อมกับบัตรประจำตัวผู้บริจาคเลือด ภายในเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ สำหรับท่านที่ไม่ต้องการทราบผลการตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อ จะแจ้งเฉพาะผลหมู่ตรวจเลือด ABO และ Rh พร้อมกับแจ้งกำหนดนัดวันเจาะเลือด ครั้งต่อไป บริจาคเลือดได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ อังรีดูนังต์ ปทุมวัน วันจันทร์ - ศุกร์                     8 00-16 30 พฤหัส เปิดพิเศษ         7 30-19 30 เสาร์และวันหยุดราชการ       6 00-12 00 อาทิตย์                                         11 30-16 00                   หากท่านใดสนใจบริจาคเลือด แล้วไม่สะดวกที่จะไปบริจาคที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ก็สามารถบริจาคเลือดได้ที่เหล่ากาชาดจังหวัด สาขาบริการโลหิต และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการบริจาคเลือดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-256-4300 อย่าลืมว่าหากทุกคนช่วยกันบริจาคเลือด เลือดที่ได้ไม่เพียงแต่ช่วยเพื่อนร่วมชาติได้อีกหลายชีวิตเท่านั้น แต่วันหนึ่งเลือดเหล่านั้นอาจจะเป็นประโยชน์กับตัวเราหรือญาติพี่น้องของเราก็เป็นได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

อยากบริจาคเลือดต้องทำอย่างไรบ้าง, อยากบริจาคเลือดต้องทำอย่างไรบ้าง หมายถึง, อยากบริจาคเลือดต้องทำอย่างไรบ้าง คือ, อยากบริจาคเลือดต้องทำอย่างไรบ้าง ความหมาย, อยากบริจาคเลือดต้องทำอย่างไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu